Må bra på arbetet!

Arbetsmiljön är något vi skapar tillsammans varje sekund, minut och dag. Hur vi agerar mot varandra påverkar hur vår arbetsmiljö kommer att vara och uppfattas av alla människor som finns i den. Här har vi alla en viktig pusselbit att fylla, ett viktigt ansvar att ta.

Arbetsmiljöverket har kommit ut med en föreskrift om organisatorisk -och psykosocialarbetsmiljö. Detta för att komplettera och förtydliga kravet arbesgivaren har för arbetsmiljön.

Undersökning från Arbetsmiljöverket visar att sjukskrivningarna på grund av bland annat för hög arbetsbelastning och kränkande särbehandling har ökat massor de senaste åren.

Förutom att arbetsgivaren har det ansvar den har för arbetsmiljön, så har vi som individer ansvar också gentemot varandra.

Viktiga delar som påverkar arbetsmiljön är (källa arbetsmiljöverket.se – företagshälsokollen):

  • Ledarskapet och kompetensutveckling
  • Kommunikation och information
  • Delaktighet
  • Syn på hälso- och sjukfrånvaro

 

Både för dig som ledare och för dig som medarbetare ser vi att arbetet med närvaro och medvetenhet på olika sätt kan bidra till några av de ovan nämnda delarna och på så vis ge förbättrad arbetsmiljö.

För den enskilda individen hur vi kan bli mer effektiv och må bättre i vårt arbete ”bara” genom att fokusera på en sak i taget och inte ”multi-taska”. Närvaron och medvetenheten får även effekter i hur vi hanterar oss själva i stort, hur vi mer specifikt kan hantera bl a stress hos oss själva och möta andra i stress.

Hur vi lyckas med att möta oss själva och andra kommer oftast av hur självmedveten vi är. Om vi utvecklar vår medvetenhet kommer vi att kunna göra saker på ett annorlunda sätt än vi gjort tidigare, t ex agera i olika situationer i stället för att regera på ett ”invant sätt”. Vi kommer att kunna ändra vanemönster, tankemönster och beteendemönster som kanske inte är så effektiva för oss varken på jobbet eller privat. Här är träningen i medveten närvaro ett fantastiskt redskap.

Medvetenheten och närvaron kommer att leda till att vi lär oss kommunicera med varandra på ett mer effektivt sätt.

Det här är effekter som blir tydliga för alla som tränar närvaro. För dig som ledare, som skall leda kanske ett stort antal människor, kommer det i allra högsta grad att bidra till att din dialog blir mer effektiv. Här handlar det om lyhördhet, flexibilitet och förändringsförmåga, tydlighet, mod i samtal och mer närvaro i samtalen – vilket får positiva effekter på relationen medarbetare/ledare.

[sgmb id=1] Följ Librare på

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Jag godkänner integritetspolicyn