Föreläsningar

Vi levererar färdiga föreläsningar eller skräddarsyr utifrån era önskemål. Det kan vara allt från inspirationsföreläsning till koncept som omfattar halvdag, heldag eller flera moduler.

Utvärderingar

Med våra urvals & second opinion tjänster erbjuder vi företag en oberoende utvärdering av individer som är tilltänkta för extern rekrytering, karriärkliv internt eller som utvärdering av en ledningsgrupp.

Team

Vad är det som gör att vissa konstellationer fungerar effektivt och skapar mycket resultat? Hur kan ni bli ännu bättre i de team och grupper ni har på ert företag?

Verktyg Mindfulness

Mindfulness som förhållningssätt går att träna på olika sätt. Vi erbjuder olika möjligheter till att sätta sig in i vad mindfulness är på olika djupa nivåer.

Ledarskap & Coaching

För att kunna  attrahera och leda dagens och morgondagens medarbetare måste du kunna beröra människor. Ledares förmåga att leda sig själv (det inre ledarskapet) påverkar hur de klarar av att leda andra, sina medarbetare.

HR Consulting

Vi hjälper Er med Era strategiskt viktiga HR processer så Ni på ett effektivt sätt kan arbeta med allt från rekrytering, att behålla, utveckla och i vissa fall avveckla medarbetare.

Sometimes you will never know the value of a moment, until it becomes a memory

Dr.Seuss

Most people are as happy as they make up their mind to be

Abraham Lincoln

The goal of meditation is not to control your thoughts. It is to stop letting them control you.

Be the change you want to see

Mahatma Gandhi

Librare betyder att ”bibehålla jämvikt/balans”

Balans kan för oss handla om företaget, ledarskapet och individen. Vi anser att ”balans” ger hållbara individer och därmed hållbara organisationer. Balans är en sak för en individ, ett team, ett företag och en annan sak för andra.

Vi vill tillsammans med våra kunder skapa förutsättningar för att individen skall växa och utvecklas såväl professionellt som personligen och därigenom skapa företag och organisationer som presterar bättre än de annars skulle gjort. Vi är övertygade om att en central del i detta är att förstå människors olikheter och jobba med vad det är som driver prestation och motiverar människorna i organisationen. Skapa jämvikt och balans för dig som individ, ditt team och företag.

Läs mer

Mindfulnessbaserade gruppträffar

Denna kurs är för dig som aldrig provat mindfulness eller för dig som vill fortsätta utforska mindfulness som förhållningssätt för att leda dig själv och andra på ett mer effektivt sätt, hantera din egen och andras stress, bygga trygga miljöer och grupper utifrån kommunikation på ett mer effektfullt sätt Hur är kursen upplagd ? Kursen […]

Samtalet som är så centralt och som vi kanske ”drar oss för”…..

Proud sponsor…. Jag och mitt företag är såååå stolt sponsor av denna pod, ”Anna&Pekka podcast – med hopp om livet”. Ni hittar dem på Podcast eller Spotify. Nu är avsnitt 9 ute (länk se nedan där du kan lyssna på detta avsnitt). Samtalet är så centralt och jag blev så glad och rörd när jag […]

Lusten att skriva…behovet av reflektion

Min upplevelse är att det är väldigt stort fokus på stress idag i organisationer. Individer och grupper känner sig stressade och människor mår dåligt. Jag tänker inte hänvisa till siffror och statistik utan pratar utifrån mitt eget huvud, det jag läser, hör och ser. Jag har tänkt att det enda jag med säkerhet kan förändra […]

Läs mer