Föreläsningar

Vi levererar färdiga föreläsningar eller skräddarsyr utifrån era önskemål. Det kan vara allt från inspirationsföreläsning till koncept som omfattar halvdag, heldag eller flera moduler.

Utvärderingar

Med våra urvals & second opinion tjänster erbjuder vi företag en oberoende utvärdering av individer som är tilltänkta för extern rekrytering, karriärkliv internt eller som utvärdering av en ledningsgrupp.

Team

Vad är det som gör att vissa konstellationer fungerar effektivt och skapar mycket resultat? Hur kan ni bli ännu bättre i de team och grupper ni har på ert företag?

Verktyg Mindfulness

Mindfulness som förhållningssätt går att träna på olika sätt. Vi erbjuder olika möjligheter till att sätta sig in i vad mindfulness är på olika djupa nivåer.

Ledarskap & Coaching

För att kunna  attrahera och leda dagens och morgondagens medarbetare måste du kunna beröra människor. Ledares förmåga att leda sig själv (det inre ledarskapet) påverkar hur de klarar av att leda andra, sina medarbetare.

HR Consulting

Vi hjälper Er med Era strategiskt viktiga HR processer så Ni på ett effektivt sätt kan arbeta med allt från rekrytering, att behålla, utveckla och i vissa fall avveckla medarbetare.

Sometimes you will never know the value of a moment, until it becomes a memory

Dr.Seuss

Most people are as happy as they make up their mind to be

Abraham Lincoln

The goal of meditation is not to control your thoughts. It is to stop letting them control you.

Be the change you want to see

Mahatma Gandhi

Librare betyder att ”bibehålla jämvikt/balans”

Balans kan för oss handla om företaget, ledarskapet och individen. Vi anser att ”balans” ger hållbara individer och därmed hållbara organisationer. Balans är en sak för en individ, ett team, ett företag och en annan sak för andra.

Vi vill tillsammans med våra kunder skapa förutsättningar för att individen skall växa och utvecklas såväl professionellt som personligen och därigenom skapa företag och organisationer som presterar bättre än de annars skulle gjort. Vi är övertygade om att en central del i detta är att förstå människors olikheter och jobba med vad det är som driver prestation och motiverar människorna i organisationen. Skapa jämvikt och balans för dig som individ, ditt team och företag.

Läs mer

Frukostföreläsning – Att stå emot stress

….Kan vi bygga upp vår motståndskraft? Hinner du ta hand om dig som du borde? För att stå så stark som möjligt i mer hektiska perioder i livet finns det massor av bra saker vi kan göra. Det här är en föreläsning om hur vi kan hantera stress bättre fysiskt och mentalt. Hur vi kan […]

Gratis Mindfulness på lunchen

Ibland kan det vara värt att stanna upp för att få perspektiv och hitta balansen. Då kan mindfulness vara ett sätt för att hitta stabilitet. Meditationen har en uråldrig tradition bakom sig. I modern tid har mindfulness hälsofrämjande effekter fått vetenskapligt stöd. Fredag den 29/3, klockan 12:30, gör vi mindfulnessövningar tillsammans. Övningarna leds av Ulrika […]

Gratis mindfulness på lunchen

Ibland kan det vara värt att stanna upp för att få perspektiv och hitta balansen. Då kan mindfulness vara ett sätt för att hitta stabilitet. Meditationen har en uråldrig tradition bakom sig. I modern tid har mindfulness hälsofrämjande effekter fått vetenskapligt stöd. Torsdag den 14/2, klockan 12:30, gör vi mindfulnessövningar tillsammans. Övningarna leds av Ulrika […]

Läs mer