Organisationer & Grupper

Jag går både in i interimsuppdrag på hel- eller deltid i organisationer, dels jobbar jag med individ -och grupputveckling i organisationer. Kontakta mig så pratar vi om dina behov.

Interimsuppdrag
 • Interimsuppdrag inom Human Resources (HR) avdelning – på deltid eller heltid, för kortare eller längre lösningar eller
 • För specifika projekt inom HR området.
 • Vi arbetar både operativt och strategiskt och hjälper Er med Era HR processer så Ni på ett effektivt sätt kan arbeta med allt från rekrytering, att behålla, utveckla och i vissa fall avveckla medarbetare.

Några exempel på områden ni kan få hjälp inom:

 • Interimsuppdrag till HR avdelningen vid föräldraledighet/sjukskrivning/tjänstledig både operativt och strategiskt med del i ledningsgruppsarbete.
 • Operativt hjälp vid rekrytering av chefer eller icke-chefer.
 • Organisationer vill ha stöd i hur de skall arbeta med rekrytering. Bollplank i hur de ska bli mer effektiva i rekryteringsprocesser och hur säkerställer vi att vi rekryterar rätt personer för vår verksamhet?
 • Vi behöver hjälp med personlighetsprofil eller annan testning för extern rekrytering, karriärkliv internt eller som utvärdering av en ledningsgrupp.
 • Vi behöver utbilda våra ledare inom (t ex) rekrytering, hur de håller utvecklingssamtal , andra samtal, konflikthantering.
 • Vi behöver se över våra olika policies inom personalområdet
 • Vårt arbetsmiljöarbete – vad behöver vi göra?
 • Medarbetare upplever stress – hur ska vi jobba med det?
 • Medarbetarundersökningen visar att ledarskapet behöver utvecklas. Vi vill förstå vad som ligger bakom resultatet och hur vi löpande kan utvärdera våra ledare samt hjälpa dem till utveckling?
 • Vi har medarbetare som inte presterar enligt förväntan och medarbetaren behöver hjälp att ta sig vidare i sin utveckling.
 • Medarbetare eller hel grupp som inte fungerar ihop, vi behöver hjälp att hantera detta.
 • Vår verksamhet har blivit mindre och vi har ett antal medarbetare som vi inte kan ha kvar i vår verksamhet. Vi behöver hjälp med att hjälpa dem vidare.
Vid utvärdering – Olika metoder

Utvärdering kan göras i olika sammanhang tex vid grupputveckling, individuell utveckling, i rekryteringssyfte i sk second opinion. Vi använder de metoder som är mest lämpligt för varje enskilt uppdrag. Tekniska kompetensen och erfarenheter är viktiga vid olika utvärderingar. Likväl är det viktigt att säkerställa att personen har de personliga egenskaper som krävs. För maximal träffsäkerhet i er utvärdering eller i utvecklingsprogram använder vi en kombination av profiler, tester, intervjuer och referenser olika beroende på vad syftet är tex rekrytering eller utveckling.

Vi är certifierade inom bla:

 • Hogan Assessment System (HAS)
 • Garuda
 • Decision Dynamics JTI
 • Emotionell Intelligence – Emotional Capital Report (ECR)
 • Begåvningstester & tester för kritiskt tänkande av olika slag – t ex Ravens
 • Tester som kartlägger drivkrafter
Skapa effektiva grupper & team 

Det här kan vi hjälpa er att utforska i gruppsamtal eller skräddarsydda program.

Jag tror väldigt mycket på att skapa miljöer och sammanhang där alla som är där oavsett om det är på jobbet eller någonstans privat kan känna sig trygga. Att skapa trygga miljöer är allas ansvar. Vi är varandras miljö på arbetet eller på andra platser där vi verkar. Som ledare har du det yttersta ansvaret för att leda det arbetet. Ibland är det lättare sagt än gjort, för vad skapar trygghet och vad gör att det försvinner? Vad är det som gör att vissa konstellationer fungerar effektivt och skapar bra resultat? Hur kan ni bli ännu bättre i de team och grupper ni har i ert företag? Hur är det att arbeta tillsammans med Dig som ledare eller medarbetare?

Jag jobbar med relationer och ibland har vi medarbetare eller hel grupp som inte fungerar ihop där kan vi också hjälpa er att förstå anledningen, föreslå insatser, jobba tillsammans med er i utveckling och följa upp.

Mindfulness i organisation & grupper !

Här har vi program som passar i organisationer och vi skräddarsyr även utifrån era specifika behov och frågeställningar.

På senare tid har organisationer också sett att medveten närvaro – att lära sig bl a fokusera på ett medvetet sätt har potential att förebygga och minska stress, öka kreativitet, ökad flexibilitet, bättre motivation och välmående, tydligare kommunikation, för att nämna några saker. Hör av er så berättar vi mer!

Föreläsningar, workshops, kortare inspiration

Vi levererar färdiga föreläsningar eller skräddarsyr utifrån era önskemål. Det kan vara allt från en eller två timmars inspirationsföreläsning till koncept som omfattar halvdag, heldag eller flera moduler. Ni berättar vad ni behöver och tillsammans kommer vi fram till upplägg som vi levererar.

Exempel på områden:

 • Förbättra kommunikationen i organisationen eller i en grupp
 • Leda på distans
 • Rekryteringsutbildning för chefer
 • Feedbackträning
 • Matnyttigt kring utvecklingssamtalet
 • Coachande samtal
 • Svåra samtal
 • Arbetsmiljön, motivation och stress
 • Mindfulness – inspiration
 • Mindfulness – som utvecklingsprogram
 • Mindfulness – för dig som ledare
 • Vane- och tankemönster
 • Inre ledarskap
 • EQ och mindfulness – för starkare individer och företag

 

Följ Librare på