Om Mindfulness

Mindfulness är liksom Psykosyntesen en pelare i det arbete jag gör med organisationer, grupper och individer. Antingen genom att jag använder mig av förhållningssättet själv i olika situationer eller integrerar det i det arbete jag gör med organisationer, grupper eller individer.

På vilket sätt jag är medveten om mina tankar och känslor påverkar mina tankemönster, vanemönster och beteendemönster. Det här påverkar hur jag är mot mig själv och i relation till andra. Det låter kanske ”banalt”, men ofta är vi inte riktigt medvetna om vad vi tänker eller känner utan vi dras bara med i en massa tankar och känslor. Så när jag lär mig se mina tankar, känslor och kroppsförnimmelser kan jag med större medvetenhet agera på dem i stället för att reagera på dem. När jag blir medveten, ”får mer mellanrum mellan tankarna”, ser jag varför jag får vissa känslor och förnimmelser och hur de påverkar mig.

Hur märks de gynnsamma effekterna av Mindfulness?

 • Träningen märks både i positiva förändringar i människans relation till sin kropp, tankar och känslor, likväl som det märks i relationen till andra människor.
 • På senare år har forskare även kunnat påvisa att övningar i mindfulness påverkar hjärnans struktur och funktion. Det gör att det, bl a, sker förändringar i de aktivitetsmönster i hjärnan som vi vet betingar negativa känslotillstånd. Vi kan påverka vårt mående.
 • Fördjupad självkännedom och ökad medvetenhet om egna vane-, tanke-, och beteendemönster
 • Ökad förmåga till empati och känslomedvetenhet
 • Ökar förmågan att vara fokuserad, koncentrera oss bättre och ha skarpare minne
 • Hjälper oss möta och hantera stress hos oss själva och andra samt minska stressrelaterad ohälsa samt ökar kapaciteten att förebygga stress
 • Ger bättre kvalitét på sömnen. Du har lättare att slappna av och uppnå återhämtning
 • Ger mer klarhet och kreativitet samt högre närvaro och lyhördhet i samtal
 • Ger klar och tydlig kommunikation och inverkar positivt på relationer privat och på jobbet
 • Ökad möjlighet att hantera förändringar och utmaningar och behålla energi i mötet med andra (självomhändertagande)
 • Ökad glädje och energi.Allt detta får andra konsekvenser i vår vardag.

Klicka här för att se vårt utbud av Mindfulness aktiviteter.

Lyssna på spellistan Meditationer på Youtube. Klicka på symbolen med ränder och pil längst upp på bilden nedan så hittar du fler exempel.

Följ Librare på