Om företaget

Librare betyder att ”bibehålla jämvikt/balans”

Balans kan för oss handla om organisationen, gruppen, ledarskapet och individen. Vi anser att ”balans” ger hållbara individer och därmed hållbara organisationer. Balans är en sak för en individ, ett team/grupp, en organisation och en annan sak för andra.

Vad kan Librare bidra med ?

Vi hjälper individen att bibehålla hälsa & balans samt uppnå personlig utveckling för professionell utveckling.Vi gör detta genom, bland annat, personlig coaching, samtalsterapi, gruppövningar och/eller träning i medveten närvaro (mindfulness) på olika sätt. Förhållningssättet som mindfulnessträning bidrar till är en bas av några olika verktyg jag använder. Coachingen/samtalen kan hjälpa dig som ledare, medarbetare och individ. Träningen kan möjliggöra en tydlighet i dina val och kan göra att du upplever att du agerar med mer medvetna beslut.

Exempel på tjänster :

 • HR Consulting (interimslösning och projekt)
 • Urval-& Second opinion, när du rekryterar eller vill ha utvärdering av en medarbetare för en ny roll
 • Personlig coaching & ledarskapsträning
 • Samtalsterapi
 • Grupp och teamövningar på olika sätt
 • Grupp och teamövningar med mindfulness som ett redskap
 • Föreläsningar och workshops inom de områden jag arbetar med )se rubrik föreläsningar och workshops för exempel)
 • Skräddarsydda program inom de områden jag arbetar
 • Olika kurser i Mindfulness

 Information till företagskunder A4 (pdf)
 Information till privatkunder A4 (pdf)

Vi vill tillsammans med våra kunder skapa förutsättningar för att individen skall växa och utvecklas såväl professionellt som personligen och därigenom skapa företag och organisationer som presterar bättre än de annars skulle gjort. Vi är övertygade om att en central del i detta är att förstå sig själv, människors olikheter och jobba med vad det är som driver prestation och motiverar människorna i organisationen. Skapa jämvikt och balans för dig som individ, ditt team/grupp och organisation.

Hur tänker jag kring hälsa och balans ?

Hälsa är många olika saker och varierar beroende på vem som tillfrågas. För mig är hälsa inte frånvaro av sjukdom utan något som kommer av balans och helheten i livet. Denna balans föder ökad prestation på olika plan. Balans omfattar hela livsstilen. Den kan komma av en känsla att du lever det liv som du vill leva, där du känner både personlig, professionell, fysisk, mental och själslig tillfredsställelse. Kanske handlar det om att du känner att du får utlopp för alla delar i ditt liv – kombinationen av arbete, fritid, träning, sömn, rätt kost och umgänge med vänner. Hälsa kan vi påverka som individer på olika sätt, hur gruppen mår och interagerar påverkar hälsan och organisationer kan skapa hållbar hälsa för sina medarbetare på olika sätt.

En del människor idag upplever att de inte lever det liv de vill, eller inte gör de saker som de skulle vilja göra. De känner sig pressade och stressade av olika anledningar som kan ha att göra med arbete, privatlivet eller en kombination av dessa. En del säger att ohälsa och stress i företagen beror på ledarskapet. Jag tänker att det är en viktig del då en ledare har potential att påverka så många delar i organisationen. En annan del är att vi lever i en tid, där hjulen snurrar allt snabbare, och vi behöver alla som människor lära oss att hantera den verklighet som ”händer” omkring oss.

Korta fakta om Ulrika

 • Master i Business och administration
 • Master i Business Psychology (MSc)
 • Kurser i Psykologi
 • Coachutbildning Senior practioner nivå EMCC
 • Instruktör Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)
 • Diplomerad Ayur Veda hälsorådgivare
 • Grundutbildning psykosyntesen på Humanova
 • Pågående Utbildning till samtalsterapeut på Humanova
 • Pågående 8 veckorsprogram inom Mindful Self-compassion (MSC)

Vem är jag, Ulrika Pohjanen ?

”Lärdomar kommer när du är redo. Allt du behöver är att vara uppmärksam”

Jag har hela mitt liv haft ett brinnande intresse för människor, hälsa och utveckling. Hälsa för mig har alltid legat på flera plan, både på det fysiska, mentala, själsliga och andliga planet. Efter några omvälvande och hektiska år i mitt liv kände jag att jag behövde ett verktyg som kunde hjälpa mig fylla på energi. Jag kom i kontakt med Ayur Vedan och utbildade mig till Ayur vedisk hälsorådgivare och den tog mig vidare till Mindfulness och sedan många år tillbaka är det förhållningssättet en viktig del i mitt liv och jag praktiserar kontinuerligt verktygen som det erbjuder och har vidareutbildat mig till Instruktör i Mindfulness. Det här ”förhållningssättet” har förändrat mitt liv, där jag idag kan ha ett helt annat förhållningssätt och perspektiv på alla delar i mitt liv.

Efter gymnasiet och ett år som resesäljare på resebyrå ”halkade” jag in på Ekonomlinjen, men det kunde likaväl blivit sjukgymnast, eller psykolog…. det fanns flera olika spår.

Till vardags arbetar jag både som konsult inom Human Resourses på linjeuppdrag eller för projekt både strategiskt och operativt. Jag arbetar med grupper i utveckling och också med människors utveckling (ledare och andra) och det inre ledarskapet. Detta gör jag genom individuell coaching, terapi och även mindfulnessbaserade utbildningar i grupp och på webben samt individuella handledningar.

Hårda och mjuka världen:

Jag är stolt över att ha haft ena benet i den ”hårda” världen (ekonomi) och den andra i den ”mjuka” världen (psykologi). Jag började med att lästa en Master i Business and Administration. Under tiden jag arbetade med revision läste jag psykologi på kvällarna och efter några år som revisor åkte jag till London och läste en Master (MSc) i Business Psychology.

Jag byggde på med en coachutbildning accrediterad av EMCC på Senior Practioner nivå, Certifierad coach enligt LifeCareer Modellen. 2006 började jag utöva Mindfulness  och har byggt på med olika utbildningar både Instruktörutbildning inom Mindfulness genom Sverigehälsan och Instruktörsutbildning i MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) genom Center For Mindfulness Sweden (CFMS). För att utveckla och fördjupa samtalet som jag brinner för så läser jag till samtalsterapeut på Humanova på fritiden. Som ett litet sidospår, eller bra komplement (beroende på hur man vill se det – det är mitt intresse för det holistiska och hälsa) har jag på fritiden läst till Diplomerad Ayurvedisk hälsorådgivare.

Smått & gott…

Efter ekonomlinjen arbetade jag under några år som revisor. Jag ”gick i gång” när jag fick sitta och göra intervjuer med människorna i organisationer, så efter att jag omskolat mig har jag arbetat både internt och som extern part med organisations, ledar – och individutveckling och stöd på olika sätt.  Idag är jag väldigt glad att jag ”halkade” in på ekonomspåret – mina år där, och de möjligheter det senare gett, har gjort att jag fått lång och bred erfarenhet inom olika delar av ett företags verksamhet. Det har lärt mig mycket om organisationer och gett mig möjlighet att ha ett annat perspektiv på resultat när jag hjälper människorna i organisationer och privat att utvecklas. Jag tror att när jag bidra med detta i människors liv så är jag övertygad om att människor och därmed organisationer presterar än bättre.