Om Psykosyntesen

Psykosyntesen är liksom Mindfulness en pelare i det arbete jag gör med organisationer, grupper och individer. Psykosyntesen är en integrativ terapiform vilket innebär att den kan ta in andra terapier inom sin ram. I mitt arbete tar jag in bla Mindfulness, Mindfulness Self-compassion, Kognitiv beteendeterapi (KBT), Schematerapi, Acceptance Commitment Therapy (ACT), Gestaltning.

Roberto Assagioli är grundaren till Psykosyntesen. Samtalsterapi med Psykosyntesen som grund innebär förebyggande friskvård. Psykosyntesen är en holistisk psykologi. Även de som är friska drabbas ibland av saker i livet som gör att de behöver hjälp. Psykosyntesen tar vara på det positiva och friska och använder det som utgångspunkt för att lösa upp knutar och skapa självinsikt.

Som medlem i Psykosyntesförbundet garanteras att jag håller mig till de etiska reglerna.

Här kan du läsa mer om Psykosyntesen och Psykosyntesförbundet som jag är medlem i:

Psykosyntesförbundet

Här kan du läsa mer om min utbildning och Psykosyntesen:
https://www.humanova.com

 

 

Följ Librare på