Individer

Chef, ledare, medarbetare eller för dig privat?

Hos oss kan du få stöd genom coaching, terapi eller chefsstöd. Det kan vara för dig privat, för dig som chef, ledare eller medarbetare i en organisation. Det kan vara för t ex utveckling eller vid utmaningar inom ramen för ditt jobb eller privat. 

Jag tror på att möta dig där du befinner dig. Det kanske är coaching du vill ha eller terapi. Samtalsterapin och coachingen kompletterar varandra så fint, då de har  lite olika fokus. Ibland är terapi ovärderligt när man kört fast i en coaching och inte kommer vidare. Ibland är coachingen ett måste för att blicka framåt.

Vad vi jobbar med beror på vad du kommer med för utmaningar, funderingar och frågeställningar. Det diskuterar vi initialt. Min erfarenhet är att vi alla är olika, så ett program passar inte för alla. Oavsett så kommer samtalet/programmen att få effekter på ett eller annat sätt för dig professionellt och privat.

Terapi

Tillsammans är ett nyckelord för mig oavsett om du kommer själv till terapi eller om det är par- eller relationsterapi. I relationsterapin kan vara olika relationer (se under relationer nedan). Jag har Psykosyntesen som grund i min terapi, men tar in många andra delar. Jag ser att den delen går så fint hand i hand med min egen filosofi och förhållningssättet inom mindfulness som jag praktiserat länge. 

Mitt fokus är att bidra till din personliga resa där vi utforskar tillsammans för att skapa ökad medvetenhet för dig, tydliggöra din vilja och utforskar vad som har gett och ger dig en känsla av mening för att på så sätt möjliggöra medvetna val varje dag. Tillsammans skapar vi klarhet för dig om dig själv som ger möjligheter för dig själv och i relation till andra både privat och på jobbet.

Funderingarna kan vara många från smått till stort. Kanske är det så att du känner att ”det skaver”, men du vet inte riktigt vad det är. Kanske känner du att du aldrig räcker till, sliter med tankar om att inte vara tillräckligt bra, kanske känner du dig ensam, stressad hemma eller på jobbet eller kanske har du varit med om något som gör att du hamnat i kris eller inre kaos. Det kan vara hemma, på jobbet, i släkten eller i andra relationer. Det kan då vara skönt att ha någon att prata med som lyssnar utan att värdera och döma. Ett oberoende bollplank.

Lyssna på Librarevloggen med aktuella samtalsämnen. Klicka på symbolen med ränder och pil längst upp på bilden nedan så hittar du alla video bloggar.

Coaching

Coachingen kan ske individuellt eller i grupper och team i t ex utvecklingssyfte, konflikthantringsarbete eller annat förändringsarbete. I vissa individuella utvecklingsprogram i coachingen har vi en fast bas där vi kopplar på moduler beroende på dina och/eller din organisations behov (kontakta oss så berättar vi mer). Vad vi jobbar med beror på vad du kommer med för utmaningar, funderingar och frågeställningar. Det diskuterar vi initialt. Min erfarenhet är att vi alla är olika, så ett program passar inte för alla. 

Relationer har vi överallt

Relationer är spännande då vi har dem överallt i vårt liv. Det kan vara t ex på jobbet, med vänner, kärlekspartner, föräldrar eller annan relation. Ibland upplever vi utmaningar i vissa relationer. Här arbetar jag tillsammans med alla typer av relationer så vi träffas tillsammans i par- och/eller relationscoaching eller terapi. Min roll som terapeut är att skapa ett tryggt rum där olikheter och olika åsikter kan utforskas och samtalas om på ett medkännande sätt.

Utmaningarna kan vara väldigt olika, men några exempel kan är:

  • En relation med en arbetskamrat som inte fungerar optimalt
  • En specifik frågeställning på arbete där ni behöver ha in en tredje part som hjälper till och stöttar i samtalet
  • Kärlekspartners som behöver reda ut något eller förstå varandra bättre det kan vara varför sex och intimitet inte fungerar, varför vi tycks alltid hamna i samma typ av bråk och diskussioner eller annat
  • Två chefer som behöver hitta mer effektivt sätt att samarbeta
  • Barn och föräldrar som vill kommunicera på annat sätt
Mindfulness för individer

På senare tid har det visat sig att mindfulness har fantastiska potential för dig för att bli mer närvarande i livet och hantera livet på ett annat sätt som är mer gynnsamt för dig. Företag har också sett att medveten närvaro – att lära sig bl a fokusera på ett medvetet sätt har potential att förebygga och minska stress, öka kreativitet, ökad flexibilitet, bättre motivation och välmående, tydligare kommunikation, för att nämna några saker.

Jag integrerar mindfulness i mitt arbete, men Du kan också välja att gå några av mina mindfulnessskurser.

  • MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) program som hålls enligt det program som får kallas MBSR utformat av John Kabat-Zin
  • Mindfulness gruppträffar både för fysiska möten och onlinemöten
  • E-baskurs i Mindfulness (under omarbetning)
  • Konsultationer och möten via Zoom.
  • Live lunch Mindfulness via Sverigehälsans Facebooksida

Klicka här för att se vårt utbud av Mindfulness aktiviteter.

Lyssna på spellistan Meditationer på Youtube. Klicka på symbolen med ränder och pil längst upp på bilden nedan så hittar du fler meditationer.

 

 

Följ Librare på