Om Mindfulness

Mindfulness är användningen av meditation inriktad på att utveckla en specifik form av medveten närvaro och uppmärksamhet. Det handlar, bl a, om att observera, uppleva och känna det som händer just nu istället för att föras med i våra tankar om hur vi tänker om det som händer just nu. Vi tränar bland annat på att medvetet fokusera vår uppmärksamhet på något och sedan byta fokus för vår uppmärksamhet när vi själva vill det. Träningen bygger på olika övningar (bl a meditationsövningar) som ursprungligen är anpassade bl a för stress, smärta och kroniska sjukdomar och där det forskats mycket på MBSR – programmet och dess fördelar.

Mindfulness privat och i företag !

På senare tid har det visat sig att mindfulness har fantastiska potential för dig som privatperson för att bli mer närvarande i livet och hantera livet på ett annat sätt som är mer gynnsamt för dig. Företag har också sett att medveten närvaro – att lära sig bl a fokusera på ett medvetet sätt har potential att förebygga och minska stress, öka kreativitet, ökad flexibilitet, bättre motivation och välmående, tydligare kommunikation, för att nämna några saker.

Hur märks de gynnsamma effekterna av Mindfulness?

Träningen märks både i positiva förändringar i människans relation till sin kropp, tankar och känslor, likväl som det märks i relationen till andra människor. På senare år har forskare även kunnat påvisa att övningar i mindfulness påverkar hjärnans struktur och funktion. Det gör att det, bl a, sker förändringar i de aktivitetsmönster i hjärnan som vi vet betingar negativa känslotillstånd.

Mindfulness kan användas oavsett vilken situation du är i, oavsett dina förutsättningar. Vi börjar där vi befinner oss just nu oavsett vart det är. Mindfulness bygger på en gammal visdomstradition som har reformerats och finslipats för att kunna användas i modern hälso- och sjukvård av John Kabat-Zinn och hans kollegor vid University of Massachusetts Medical School för Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR).