Om Mindfulness

Mindfulness är en pelare i det arbete jag gör med organisationer, grupper och individer. Mindfulnessträningen vi gör är upplevelsebaserad.

För mig är mindfulness så mycket, det har både bredd och djup. Förhållningssättet som man tränar i mindfulnessträningen är en ökad medvetenhet om bland annat tankar, känslor och förnimmelser. På vilket sätt jag är medveten om dessa påverkar tankemönster, vanemönster och beteendemönster. Detta påverkar hur jag är mot mig själv och hur jag är i relation till andra. Ofta dras vi bara med i en massa tankar och känslor, utan att vara riktigt medvetna om vad som händer. När jag blir medveten om dessa så kan jag agera på dem i stället för att reagera på dem. När jag blir medveten, ”får mer mellanrum mellan tankarna” får handlingsfrihet att göra ett val att t ex bete mig på ett sätt som är i linje med hur jag vill vara, istället för att reagera (på autopilot) och sedan ångra att jag betedde mig på visst sätt.

Rent konkret har det hjälpt mig att:

 • få ökad självkännedom
 • få ökad förmåga till empati och känslomedvetenhet
 • vara mer fokuserad, koncentrerad och ha skarpare minne
 • behålla energin i mötet med andra
 • vara mer närvarande och lyhörd i samtal
 • möta stress och oro hos mig själv och hos andra
 • lättare slappna av och återhämta mig
 • bättre sömn
 • inte gå in i prestation (på ett negativt sätt) på samma sätt som jag gjorde tidigare, utan kan se (tankar) och förstå (känslor och kroppsförnimmelser) vad det är som händer och då kan jag snabbare hitta tillbaka till lugn och ro.
 • Mitt behov av kontroll har minimerats, vilket leder till en större flexibilitet och ökad möjlighet att hantera förändringar och utmaningar
 • Mitt dömande av mig själv och andra, vilket också gör att jag kan ha en mer flexibel inställning till saker och ting, till mig själv och min omgivning.
 • I reflektionen har också kreativiteten kommit, alltid när jag springer för fort så förvinner den och i reflektion (om så bara en minut per dag) så kommer kreativiteten tillbaka. Detta för att nämna några saker.
 • Allt detta har inverkat positivt på mina relationer privat och på jobbet och ökat min glädje och energinivå

I medvetenhet förändras relationen till mig själv och därmed till andra människor. Den träning vi gör i mindfulness bidrar till detta och mer. Träningen märks både i positiva förändringar i människans relation till sin kropp, tankar och känslor, likväl som det märks i relationen till andra människor. På senare år har forskare även kunnat påvisa att övningar i mindfulness påverkar hjärnans struktur och funktion. Det gör att det, bl a, sker förändringar i de aktivitetsmönster i hjärnan som vi vet betingar negativa känslotillstånd.

Utbud mindfulness:

 • MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) program som hålls enligt det program som får kallas MBSR utformat av John Kabat-Zin
 • Mindfulness gruppträffar
 • E-baskurs i mindfulness
 • Korta inspirationsföreläsningar
 • Längre program specifikt för företag.

MBSR – Mindfulness Based Stress Reduction

Denna kurs är för dig som vill få tillgång till mindfulness som ett redskap i ditt arbete och/eller för att utveckla dig själv. Mindfulness som metod är ett kraftfullt redskap för att hantera stress, fördjupa närvaron i mötet med andra, stanna upp och bottna mer i sig själv.

Kursen ger dig färdigheter att börja använda mindfulness som ett förhållningssätt i ditt arbete i mötet med människor. Det ger dig också redskap att själv medvetet förhålla dig till stress. Du kan integrera mindfulness i ditt förhållningsätt oavsett vilken typ av arbete du har genom din egen inre hållning av närvaro och utrymme i samtalet. Mindfulness är ett användbart förhållningssätt professionellt i arbetet med t ex klienter, elever, medarbetare och privat i vardagen och livet i övrigt.

I kursavgiften ingår ljudfiler som skall användas i den individuella träningen. Uppgifterna bygger på dina erfarenheter och upptäckter i mindfulnessträning; i vardagen och den formella träningen. Upplägget bygger på MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) och det s k 8-veckorsprogrammet som har utvecklats av Jon Kablat Zink. Kursen är i första hand upplevelsebaserad för att erfara och förstå i kropp, hjärta och intellekt. Mellan kursdagarna ingår egenträning som en förutsättning för insikt. Under kursen utforskar vi mindfulness utifrån öppenhet, vänlighet och nyfikenhet.

Mindfulnessbaserade gruppträffar

Vem vänder sig Mindfulness baseradegruppträffar till?

Denna kurs är för dig som aldrig provat mindfulness eller som för dig som vill fortsätta utforska mindfulness som förhållningssätt för att leda dig själv och andra på ett mer effektivt sätt, hantera din egen och andras stress, bygga trygga miljöer och grupper utifrån kommunikation på ett mer effektfullt sätt

Hur är modulen upplagd ?

Modulen omfattar 6 tillfällen där varje tillfälle omfattar olika teman. I modulen kommer vi att utforska bl a kommunikation, flexibilitet, vane -och tankemönster hur vi förhåller oss till det och hur det påverkar oss i arbetet och privat.

Om du vill fortsätta att utforska mindfulness förhållningssätt, men inte i grupp utan individuellt finns möjligheter till individuell coachning där jag använder mindfulness som en pelare och skypekonsultationer (läs mer nedan).

E-kurs Mindfulness

E-Kursen har samma tanke som gruppträffarna där vi träffas fysiskt, men den blir annorlunda på så sätt att du kan interagera med deltagarna, men inte ”fysiskt” utan via webben. Den vänder sig till dig som vill gå en webbaserad mindfulnesskurs eller till dig som av någon anledning inte vill träffas ”fysiskt” (men vill prova på) eller till dig som inte kan träffas fysiskt av någon anledning.

Även e-kursen är upplevelsebaserad även om den är på webben, vilket kräver din egen träning för att ge resultat.

Kursen är lärarledd och innehåller teoriavsnitt, övningsuppgifter, reflektion i egen kursdagbok och diskussioner i ett digitalt klassrum. Du kommer också att kunna byta erfarenhet med övriga deltagare i kursen precis som du gör på en fysisk kurs. Kommunikationen sker på samma sätt som i sociala medier, vilket innebär att du inte behöver vara uppkopplad någon speciell tid, du kommenterar och tar del av avsnitten när det passar dig. Du gör uppgifterna i din egen takt, materialet ligger kvar i klassrummet en månad efter avslut så att du i lugn och ro kan ta del av materialet och avsluta dina uppgifter. För att få ta del av andras synpunkter och erfarenheter rekommenderar vi dig att följa kursupplägget.

Mindfulness för företag eller grupper

 • Innehåll: Här finns vissa delar som används i nästan alla föreläsningar/workshops för företag. En del skräddarsys dock efter företagets specifika behov och situation. Kontakta mig så pratar vi vidare. Det kan vara enstaka föreläsningar, workshops eller program för att fördjupa sitt inre ledarskap.
 • Start: Enligt överenskommelse 
 • Omfattning och upplägg: Enligt överenskommelse 
 • Plats: Kan vara på ert kontor, mitt kontor eller annan plats som anordnas enligt överenskommelse
 • Pris: Enligt offert

Mindfulnessbaserade gruppträffar 

 • Förkunskaper: Inga, men begränsat antal platser.
 • Start: våren 2020. Vi träffas 20/1, 27/1, 3/2, 10/2, 17/2 och 2/3.
 • Omfattning och upplägg : Vi träffas 6 kurstillfällen  i mindre grupper. Du behöver vara redo att delta samtliga gånger för bästa resultat. Hemövningar och reflektionsuppgifter förekommer mellan tillfällena.
 • Tid: 1,5 -2 tim. 18-20
 • Plats: Ludvigsbergsgatan 20, T-bana Maria Torget.
 • Anmälningsavgift: 500 SEK
 • Kursavgift: Privatpersoner 4 500 SEK inkl. moms och företag 6 000 SEK exkl. moms

Mindfulness meditationer

 • Start: Våren 2019. För datum skicka mail till info@librare.se. Datum sätts upp efterhand. Anmälan per mail till info@librare.se – Första tillfället 26/1 kl 09.30-10.30. Alltid på en lördag eller söndag. Också: 9/2, 23/2, 30/3, 14/4, 4/5. Under hösten 2019 gör jag uppehåll med dessa, återkommer sedan med datum.
 • Omfattning och upplägg: Ett antal gånger under terminen. Vi träffas och mediterar tillsammans i guidad form under ca 1 timme. Olika mindfulnessbaserade övningar.
 • Plats: Ludvigsbergsgatan 20, T-bana Maria Torget.
 • Kursavgift: Privatpersoner 200 SEK per gång inkl. moms

E-Baskurs i Mindfulness

 • Start: Sidan under ombyggnad, information om nästa start kommer efter sommaren och kör i gång under våren 2020.
 • Omfattning och upplägg: 5 kurstillfällen totalt.
 • Plats: Online via kursportal som du får länk till.
 • Kursavgift: Privatpersoner 895 SEK inkl. moms

MBSR – Mindfulness Based Stress Reduction

 • Start : Ingen start planerad hösten 2019. Se ovan alternativ för dig. Denna körs även på förfrågan för företag.
 • Omfattning och upplägg:  8 kurstillfällen och en tyst dag.
 • Tid: Kvällstid ofta mellan 17.00-19.00
 • Tyst dag:  kl. 10-16 cirka.
 • Plats: Ludvigsbergsgatan 20, T-bana Maria Torget.
 • Anmälningsavgift: 500 SEK
 • Kursavgift: Privatpersoner: 5 500 SEK inkl moms/ företag: 5 500 SEK exkl. moms

Ljudfiler

Ljudfilen är till för att du på ett effektivt sätt skall få guidning i de olika formella övningarna i mindfulness.Ljudfilerna brukar vara ett fint stöd i början av din träning och med tiden, när du blir van, kommer du att kunna göra övningarna på egen hand, utan guidning, med din egen guidning. Den formella övningarna är kroppskänning (eller kroppsscanning), mindful yoga och sittande meditation. Du får även tillgång till andra kortare och längre övningar såsom andningsövning och en övning vi gör för att börja bli medvetna, russinövningen.Filerna skall du kunna ladda ner och om du kan även finna dem på Soundcloud.


Guidning Russinövning

Här behöver du ha tre russin i din hand när du sätter dig och lyssnar på ljudfilen.