Mindfulness

Mindfulness är en pelare i det arbete jag gör med organisationer, grupper och individer. Antingen genom att jag använder mig av förhållningssättet själv i olika situationer, integrerar det i arbete med grupper, individer eller organisationer.

För mig är mindfulness så mycket, det har både bredd och djup. För att försöka beskriva det på något enkelt sätt så är förhållningssättet som man tränar i mindfulness en ökad medvetenhet om bland annat mina tankar, känslor och förnimmelser. På vilket sätt jag är medveten om dessa påverkar mina tankemönster, vanemönster och beteendemönster. Detta påverkar hur jag är mot mig själv och hur jag är i relation till andra. Det låter kanske ”banalt”, men ofta är vi inte riktigt medvetna om vad vi tänker eller känner utan vi dras bara med i en massa tankar och känslor. Så när jag lär mig se mina tankar, känslor och förnimmelser kan jag med större medvetenhet agera på dem i stället för att reagera på dem. När jag blir medveten, ”får mer mellanrum mellan tankarna”, ser jag varför jag får vissa känslor och förnimmelser och hur de påverkar mig. Detta gör att jag får handlingsfrihet just att göra på sätt som jag vill, t ex bete mig på ett sätt som är i linje med hur jag vill vara, istället för att reagera (på autopilot) och sedan ångra att jag betedde mig på visst sätt.

I medvetenhet gör vi val och för mig har det bidragit till att jag kan vara och leva än mer så som jag vill.

Rent konkret har det hjälpt mig att känna mindre oro och stress, jag sover bättre till följd av det. Går inte igång i prestation (på ett negativt sätt) på samma sätt som jag gjorde tidigare, utan kan se (tankar) och förstå (känslor och kroppsförnimmelser) vad det är som händer och då kan jag snabbare hitta tillbaka till lugn och ro. Mitt behov av kontroll har minimerats, också mitt dömande av mig själv och andra, vilket gör att jag kan ha en mer flexibel inställning till saker och ting, till mig själv och min omgivning. I reflektionen har också kreativiteten kommit, alltid när jag springer för fort så förvinner den och i reflektion (om så bara en minut per dag) så kommer kreativiteten tillbaka. Detta för att nämna några saker.

I medvetenhet förändras relationen till andra människor. Detta tränar vi i mindfulnessträningen bland annat.Träningen består både av formell träning såsom t ex meditation och även reflektionsövningar individuellt  eller tillsammans med andra.

Mindfulness privat, i grupp och för företag!

På senare tid har det visat sig att mindfulness har fantastiska potential för dig som privatperson för att bli mer närvarande i livet och hantera livet på ett annat sätt som är mer gynnsamt för dig. Företag har också sett att medveten närvaro – att lära sig bl a fokusera på ett medvetet sätt har potential att förebygga och minska stress, öka kreativitet, ökad flexibilitet, bättre motivation och välmående, tydligare kommunikation, för att nämna några saker.

Hur märks de gynnsamma effekterna av Mindfulness?

Träningen märks både i positiva förändringar i människans relation till sin kropp, tankar och känslor, likväl som det märks i relationen till andra människor. På senare år har forskare även kunnat påvisa att övningar i mindfulness påverkar hjärnans struktur och funktion. Det gör att det, bl a, sker förändringar i de aktivitetsmönster i hjärnan som vi vet betingar negativa känslotillstånd.

Mindfulness kan användas oavsett vilken situation du är i, oavsett dina förutsättningar. Vi börjar där vi befinner oss just nu oavsett vart det är. Mindfulness bygger på en gammal visdomstradition som har reformerats och finslipats för att kunna användas i modern hälso- och sjukvård av John Kabat-Zinn och hans kollegor vid University of Massachusetts Medical School för Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR).

Träningen i mindfulness har potential:

 • Till fördjupad självkännedom
 • Till ökad medvetenhet om egna vane-, tanke-, och beteendemönster
 • Till ökad förmåga till empati och känslomedvetenhet
 • Att öka förmågan att vara fokuserad, koncentrera oss bättre och ha skarpare minne
 • Att hjälpa oss möta och hantera stress hos oss själva och andra
 • Att minska stressrelaterad ohälsa samt ökar kapaciteten att förebygga stress
 • Att ge bättre kvalitét på sömnen
 • Att göra så att du lättare slappnar av och uppnår återhämtning
 • Att ge mer klarhet och kreativitet
 • Att ge närvaro och lyhördhet i samtal
 • Att ge klar och tydlig kommunikation
 • Att inverka positivt på relationer privat och på jobbet
 • Till ökad möjlighet att hantera förändringar och utmaningar
 • Att behålla energi i mötet med andra (självomhändertagande)
 • Ökad glädje och energi

Allt detta får andra konsekvenser i vår vardag.

Vårt utbud :

 • Mindfulness gruppträffar  – gruppträffar för dig som vill utforska mindfulness som ett verktyg för att leda dig själv och andra på ett mer effektivt sätt, hantera stress, bygga trygga miljöer utifrån kommunikation på ett mer effektfullt sätt
 • Mindfulness meditationer
 • Coaching med mindfulness som bas
 • e-baskurs i mindfulness
 • skypekonsultationer
 • MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) program som hålls enligt det program som får kallas MBSR utformat av John Kabat-Zin
 • korta inspirationsföreläsningar
 • längre program specifikt för företag.

MBSR – Mindfulness Based Stress Reduction

Vem vänder sig MBSR till?

Kursen riktar sig till personer som vill lära sig om mindfulness, som vill få grundläggande erfarenhet och kunskap i mindfulness för att använda för egen del ibland annat sitt inre ledarskap, som förebyggande stresshantering och i samtal med andra.

Vad är syftet med kursen?

Denna kurs är för dig som vill få tillgång till mindfulness som ett redskap i ditt arbete och för att utveckla dig själv. Mindfulness som metod är ett kraftfullt redskap för att hantera stress, fördjupa närvaron i mötet med andra, stanna upp och bottna mer i sig själv.

Kursen är upplevelsebaserad och ger grundläggande kunskap inom mindfulness. Kursen ger dig färdigheter att börja använda mindfulness som ett förhållningssätt i ditt arbete i mötet med människor. Det ger dig också redskap att själv medvetet förhålla dig till stress. Du kan integrera mindfulness i ditt förhållningsätt oavsett vilken typ av arbete du har genom din egen inre hållning av närvaro och utrymme i samtalet. Mindfulness är ett användbart förhållningssätt professionellt i arbetet med t ex klienter, elever, medarbetare och privat i vardagen och livet i övrigt.

Hur är kursen upplagd ?

Denna kurs som omfattar totalt 8 tillfällen om ca 2 timmar samt en helt tyst dag. Kursen ger grundläggande kunskap och erfarenhet inom mindfulness för praktisk användning i mötet med människor i din vardag och yrkesutövning.

I kursavgiften ingår mp3 filer som skall användas i den individuella träningen. Uppgifterna bygger på dina erfarenheter och upptäckter i mindfulnessträning; i vardagen och den formella träningen. Upplägget bygger på MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) och det s k 8-veckorsprogrammet som har utvecklats av Jon Kablat Zink. Kursen är i första hand upplevelsebaserad för att erfara och förstå i kropp, hjärta och intellekt. Mellan kursdagarna ingår egenträning som en förutsättning för insikt. Under kursen utforskar vi mindfulness utifrån öppenhet, vänlighet och nyfikenhet.

Mindfulnessbaserade gruppträffar

Vem vänder sig Mindfulness baseradegruppträffar till?

Denna kurs är för dig som aldrig provat mindfulness eller som för dig som vill fortsätta utforska mindfulness som förhållningssätt för att leda dig själv och andra på ett mer effektivt sätt, hantera din egen och andras stress, bygga trygga miljöer och grupper utifrån kommunikation på ett mer effektfullt sätt

Hur är modulen upplagd ?

Modulen omfattar 6 tillfällen där varje tillfälle omfattar olika teman. I modulen kommer vi att utforska bl a kommunikation, flexibilitet, vane -och tankemönster hur vi förhåller oss till det och hur det påverkar oss i arbetet och privat.

Om du vill fortsätta att utforska mindfulness förhållningssätt, men inte i grupp utan individuellt finns möjligheter till individuell coachning där jag använder mindfulness som en pelare och skypekonsultationer (läs mer nedan).

E-kurs Mindfulness

E-Kursen har samma tanke som gruppträffarna där vi träffas fysiskt, men den blir annorlunda på så sätt att du kan interagera med deltagarna, men inte ”fysiskt” utan via webben. Den vänder sig till dig som vill gå en webbaserad mindfulnesskurs eller till dig som av någon anledning inte vill träffas ”fysiskt” (men vill prova på) eller till dig som inte kan träffas fysiskt av någon anledning.

Även e-kursen är upplevelsebaserad även om den är på webben, vilket kräver din egen träning för att ge resultat.

Kursen är lärarledd och innehåller teoriavsnitt, övningsuppgifter, reflektion i egen kursdagbok och diskussioner i ett digitalt klassrum. Du kommer också att kunna byta erfarenhet med övriga deltagare i kursen precis som du gör på en fysisk kurs. Kommunikationen sker på samma sätt som i sociala medier, vilket innebär att du inte behöver vara uppkopplad någon speciell tid, du kommenterar och tar del av avsnitten när det passar dig. Du gör uppgifterna i din egen takt, materialet ligger kvar i klassrummet en månad efter avslut så att du i lugn och ro kan ta del av materialet och avsluta dina uppgifter. För att få ta del av andras synpunkter och erfarenheter rekommenderar vi dig att följa kursupplägget.

Skype konsultationer

En del upplever det som en fördel att träffas fysiskt och andra upplever det som bättre att kunna ta samtalen via webben. Det finns båda möjligheterna.Samtalen har mindfulness som bas.

Fördelar med webbsamtal:

 • Du kan befinna dig vart du vill, hemma, på ditt kontor, i Sverige eller utomlands
 • Ofta upplever personer att det har en större frihet i att hitta en tidpunkt som fungerar då du sparar tid i och med att du inte behöver förflytta dig till en speciell plats
 • Du kan sitta i en miljö där du kanske känner dig mer bekväm
 • Det finns möjlighet att träffas även på tidpunkter då du kanske inte skulle kunna träffats fysiskt
 • Om du av någon anledning har hinder att flytta dig så underlättar detta

Det kan var en fördel att träffas fysiskt vid ett tillfälle, kanske det först för att få en känsla för varandra.

Hur fungerar det med webbsamtal ?

Vi använder webbkamera via Skype eller Face time.Skype kan laddas ner gratis. Facetime finns om du har Appleprodukter såsom iphone, Mac dator, iPad. För att kunna göra detta behövs en internetuppkoppling ju snabbare desto bättre, en dator som har webbcamera, högtalare och mikrofon. Webbsamtalen omfattar ca 50 minuter och vi brukar göra åtminstone 5 stycken sessioner för att hinna bilda oss en uppfattning, men oftast ligger de på ca 10-15 sessioner. Du får naturligtvis göra provsessioner kostnadsfritt ca 20 minuter för att känna om det känns rätt med mig. Ladda ner Skype här.

Mindfulnessbaserad coaching

En del vill inte delta i grupp utan föredrar att komma individuellt till mig. Detta är coachingsamtal där jag använder mindfulness som en del i samtalen. Jag använder dock även andra saker som jag har  i min ”verktygslåda”.  Normalt är en session ca 50 minuter och vi brukar göra åtminstone 5 stycken sessioner för att hinna bilda oss en uppfattning, men oftast ligger de på ca 10-15 sessioner.

Mindfulnesslunch via Sverigehälsan

 • Start: 29/5, 10/6, 23/8
 • Omfattning: Håller på ca 20 minuter oftast på lunchen, men de läggs ut på Sverigehälsans Facebook så du kan se det när du vill och oavsett vart du är. Det kommer eventuellt också att vara  lite olika fokus på tillfällena. Det kommer mer info om det.
 • Plats: Sänds live på Sverigehälsan på Facebook.
 • Pris: Gratis för dig!

Mindfulness för företag eller grupper

 • Innehåll: Här finns vissa delar som används i nästan alla föreläsningar/workshops för företag. En del skräddarsys dock efter företagets specifika behov och situation. Kontakta mig så pratar vi vidare. Det kan vara enstaka föreläsningar, workshops eller program för att fördjupa sitt inre ledarskap.
 • Start: Enligt överenskommelse 
 • Omfattning och upplägg: Enligt överenskommelse 
 • Plats: Kan vara på ert kontor, mitt kontor eller annan plats som anordnas enligt överenskommelse
 • Pris: Enligt offert

Mindfulnessbaserade gruppträffar 

 • Förkunskaper: Inga, men begränsat antal platser.
 • Start: våren 2020. Vi träffas 20/1, 27/1, 3/2, 10/2, 17/2 och 2/3.
 • Omfattning och upplägg : Vi träffas 6 kurstillfällen  i mindre grupper. Du behöver vara redo att delta samtliga gånger för bästa resultat. Hemövningar och reflektionsuppgifter förekommer mellan tillfällena.
 • Tid: 1,5 -2 tim. 18-20
 • Plats: Ludvigsbergsgatan 20, T-bana Maria Torget.
 • Anmälningsavgift: 500 SEK
 • Kursavgift: Privatpersoner 4 500 SEK inkl. moms och företag 6 000 SEK exkl. moms

Mindfulness meditationer

 • Start: Våren 2019. För datum skicka mail till info@librare.se. Datum sätts upp efterhand. Anmälan per mail till info@librare.se – Första tillfället 26/1 kl 09.30-10.30. Alltid på en lördag eller söndag. Också: 9/2, 23/2, 30/3, 14/4, 4/5.
 • Omfattning och upplägg: Ett antal gånger under terminen. Vi träffas och mediterar tillsammans i guidad form under ca 1 timme. Olika mindfulnessbaserade övningar.
 • Plats: Ludvigsbergsgatan 20, T-bana Maria Torget.
 • Kursavgift: Privatpersoner 200 SEK per gång inkl. moms

E-Baskurs i Mindfulness

 • Start: Sidan under ombyggnad, information om nästa start kommer efter sommaren och kör i gång under hösten 2019.
 • Omfattning och upplägg: 5 kurstillfällen totalt.
 • Plats: Online via kursportal som du får länk till.
 • Kursavgift: Privatpersoner 895 SEK inkl. moms

Skype konsultation

 • Start: Enligt bokad tid för webbsamtal via Skype/Facetime
 • Omfattning och upplägg : Rekommenderas 5-15 antal konsultationer för optimal effekt
 • Tid: 50 min. per konsultation. Prova på 20 min konsultation kostnadsfritt
 • Plats: Webbkamera via dator, läsplatta eller mobil
 • Avgift: Privatpersoner 800 SEK inkl. moms per tillfälle 50 min. Enligt separat offert för företag.

MBSR – Mindfulness Based Stress Reduction

 • Start : Ingen start planerad hösten 2019. Se ovan alternativ för dig. Denna körs även på förfrågan från företag.
 • Omfattning och upplägg:  8 kurstillfällen och en tyst dag.
 • Tid: Kvällstid ofta mellan 17.00-19.00
 • Tyst dag:  kl. 10-16 cirka.
 • Plats: Ludvigsbergsgatan 20, T-bana Maria Torget.
 • Anmälningsavgift: 500 SEK
 • Kursavgift: Privatpersoner: 5 500 SEK inkl moms/ företag: 5 500 SEK exkl. moms

Ljudfiler

Ljudfilen är till för att du på ett effektivt sätt skall få guidning i de olika formella övningarna i mindfulness. Den formella övningarna är kroppskänning (eller kroppsscanning), mindful yoga och sittande meditation. Du får även tillgång till andra kortare och längre övningar såsom andningsövning och en övning vi gör för att börja bli medvetna, russinövningen.Ljudfilerna brukar vara ett fint stöd i början av din träning och med tiden, när du blir van, kommer du att kunna göra övningarna på egen hand, utan guidning, med din egen guidning.Filerna skall du kunna ladda ner och om du kan även finna dem på Soundcloud.


Guidning Russinövning

Här behöver du ha tre russin i din hand när du sätter dig och lyssnar på ljudfilen.