Överlägg

Om Mindfulness

Fördelar med Mindfulness

Mindfulness är en pelare i det arbete jag gör med organisationer, grupper och individer. Antingen genom att jag använder mig av förhållningssättet själv i olika situationer, integrerar det i arbete med grupper, individer eller organisationer. För mig är mindfulness så mycket, det har både bredd och djup. För att försöka beskriva det på något enkelt sätt så är förhållningssättet som man tränar i mindfulness en ökad medvetenhet om bland annat mina tankar, känslor och förnimmelser.

På vilket sätt jag är medveten om mina tankar och känslor tex påverkar mina tankemönster, vanemönster och beteendemönster. Detta påverkar hur jag är mot mig själv och i relation till andra. Det låter kanske ”banalt”, men ofta är vi inte riktigt medvetna om vad vi tänker eller känner utan vi dras bara med i en massa tankar och känslor. Så när jag lär mig se mina tankar, känslor och förnimmelser kan jag med större medvetenhet agera på dem i stället för att reagera på dem. När jag blir medveten, ”får mer mellanrum mellan tankarna”, ser jag varför jag får vissa känslor och förnimmelser och hur de påverkar mig. Detta gör att jag får handlingsfrihet att göra på sätt som jag vill, t ex bete mig på ett sätt som är i linje med hur jag vill vara, istället för att reagera (på autopilot) och sedan ångra att jag betedde mig på visst sätt.

I medvetenhet gör vi val och för mig har det bidragit till att jag kan vara och leva än mer så som jag vill. Rent konkret har det hjälpt mig att känna mindre oro och stress, jag sover bättre till följd av det. Går inte igång i prestation (på ett negativt sätt) på samma sätt som jag gjorde tidigare, utan kan se (tankar) och förstå (känslor och kroppsförnimmelser) vad det är som händer och då kan jag snabbare hitta tillbaka till lugn och ro. Mitt behov av kontroll har minimerats, också mitt dömande av mig själv och andra, vilket gör att jag kan ha en mer flexibel inställning till saker och ting, till mig själv och min omgivning. I reflektionen har också kreativiteten kommit, alltid när jag springer för fort så förvinner den och i reflektion (om så bara en minut per dag) så kommer kreativiteten tillbaka. Detta för att nämna några saker. I medvetenhet förändras relationen till andra människor. Detta tränar vi i mindfulnessträningen bland annat.Träningen består både av formell träning såsom t ex meditation och även reflektionsövningar individuellt eller tillsammans med andra.

Hur märks de gynnsamma effekterna av Mindfulness?

 • Träningen märks både i positiva förändringar i människans relation till sin kropp, tankar och känslor, likväl som det märks i relationen till andra människor.
 • På senare år har forskare även kunnat påvisa att övningar i mindfulness påverkar hjärnans struktur och funktion. Det gör att det, bl a, sker förändringar i de aktivitetsmönster i hjärnan som vi vet betingar negativa känslotillstånd. 
 • Fördjupad självkännedom och ökad medvetenhet om egna vane-, tanke-, och beteendemönster
 • Ökad förmåga till empati och känslomedvetenhet
 • Ökar förmågan att vara fokuserad, koncentrera oss bättre och ha skarpare minne
 • Hjälper oss möta och hantera stress hos oss själva och andra samt minska stressrelaterad ohälsa samt ökar kapaciteten att förebygga stress
 • Ger bättre kvalitét på sömnen. Du har lättare att slappna av och uppnå återhämtning
 • Ger mer klarhet och kreativitet samt högre närvaro och lyhördhet i samtal
 • Ger klar och tydlig kommunikation och inverkar positivt på relationer privat och på jobbet
 • Ökad möjlighet att hantera förändringar och utmaningar och behålla energi i mötet med andra (självomhändertagande)
 • Ökad glädje och energi.Allt detta får andra konsekvenser i vår vardag.

Vårt utbud :

 • Mindfulness gruppträffar  – gruppträffar för dig som vill utforska mindfulness som ett verktyg för att leda dig själv och andra på ett mer effektivt sätt, hantera stress, bygga trygga miljöer utifrån kommunikation på ett mer effektfullt sätt
 • Mindfulness meditationer
 • Coaching med mindfulness som bas
 • E-baskurs i mindfulness
 • Skypekonsultationer
 • MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) program som hålls enligt det program som får kallas MBSR utformat av John Kabat-Zin
 • Korta inspirationsföreläsningar
 • Längre program specifikt för företag.

Mindfulness privat, i grupp och för företag!

På senare tid har det visat sig att mindfulness har fantastiska potential för dig som privatperson för att bli mer närvarande i livet och hantera livet på ett annat sätt som är mer gynnsamt för dig. Företag har också sett att medveten närvaro – att lära sig bl a fokusera på ett medvetet sätt har potential att förebygga och minska stress, öka kreativitet, ökad flexibilitet, bättre motivation och välmående, tydligare kommunikation, för att nämna några saker.

Korta fakta om Mindfulness lunch via Sverigehälsan

Ibland gör jag korta meditationer för Sverigehälsan. Dessa är oftast på lunchen och omfattar ca 20 m minuter. Dessa brukar annonseras via Sverigehälsan eller här på hemsidan i kalender och sänds live via Sverigehälsans Facebook. dessa är gratis för att så många som möjligt skall få ta del av detta fantastiska verktyg som mindfulnessmediationer är!  

 

 

Upphovsrätt © 2020 . Alla rättigheter förbehållna. | Catch Vogue av Catch Themes
Scroll Up