Om mig & företaget

Librare betyder att ”bibehålla jämvikt/balans”

Balans kan för oss handla om organisationen, gruppen/teamet, ledarskapet och individen. Vi anser att ”balans” ger hållbara individer och därmed hållbara organisationer. Balans är en sak för en individ, ett team/grupp, en organisation och en annan sak för andra.Vi vill tillsammans med våra kunder skapa förutsättningar för att individen skall växa och utvecklas såväl professionellt som personligen och därigenom skapa företag och organisationer som mår bättre, är mer motiverade och presterar bättre än de annars skulle gjort.

Vad gör jag till vardags?

Till vardags arbetar jag både som konsult inom Human Resourses på linjeuppdrag eller för Human Resources projekt både strategiskt och operativt. Jag arbetar med grupper i kris- och utveckling och med individer (ledare och andra) i kris- och utveckling för att leda sig själv. Det individuella självledarskapet arbetar jag med genom individuell coaching, samtalsterapi och annat samtalsstöd. Mindfulness är en utgångspunkt i mycket av det arbete jag gör. Här har jag även gruppträffar där vi utforskar men hjälp av bla mindfulness.

Har också äran att vara en del i Humanova Ledarskap som konsult. Se vidare Humanova.com

Information till företagskunder A4 (pdf)

Information till privatkunder A4 (pdf)

Kort fakta om mig 
 • Master i Business och administration – Luleå tekniska universitet
 • Master i Business Psychology (MSc) – University of Westminster Londin
 • Kurser på Stockholms Universitet i Psykologi – Stockholms Universitet
 • Coachutbildning Senior practioner nivå EMCC – Life & Career Lena Magnell
 • Instruktör Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) – Center for Mindfulness Sweden
 • Diplomerad Ayur Veda hälsorådgivare – Skandinaviska Ayurveda-akademin
 • Kris och konflikthantering – Sverigehälsan
 • Humanovas yrkesutbildning till Diplomerad samtalsterapeut i psykosyntes (inkluderar en basutbildning i integrativ psykoterapi, s.k. Steg 1-utbildning)
 • 8 veckorsprogram inom Mindful Self-compassion (MSC) – Levnu Katarina Lundblad
 • Utbildad i Motiverande Samtal (MI)
 • Par-och relationsterapeut

 

Följ Librare på