MBTA Sweden

Det övergripande syftet är att främja utvecklingen och spridningen av högkvalitativa mindfulnessbaserade program som genom metaanalyser har väldokumenterat empiriskt stöd och som rekommenderas av Socialstyrelsen, således i dagsläget MBSR och MBKT.

Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR, är utvecklat av Jon Kabat-Zinn.  Programmet för att möta och hantera både fysiologisk och psykologisk stress. Programmet ger en grund i olika meditations-tekniker för att understödja hälsa och balans i livet som ett komplement till sedvanlig behandling.

Mindfulnessbaserad kognitiv terapi, MBKT, är ett etablerat program för personer med depression. MBKT kombinerar utövandet av mindfulness meditation med kognitiva terapiverktyg för att bryta cykeln av återkommande depression. Programmet bygger på Zindel Segal, John Teasdale och Mark Williams pionjär forskning.

Följ Librare på