Uppmärksamma din andning

UPPMÄRKSAMMA DIN ANDNING – utan att försöka ändra det.  Din andning är ett magiskt ”verktyg” som du alltid har med dig från dagen du föds, tills du dör.  Du kan använda den på olika sätt.  Det kan få dig att känna tex mer energi eller släppa spänningar och stress.  Bara medvetenheten om din andning kan göra dig medveten om ”hur mår jag” just nu.  Ibland slutar vi andas när vi är upptagna, vilket t ex påverkar syrenivåerna i vår hjärna. När vi inte får syre till hjärnan och kroppsdelarna leder det till många nackdelar.

Ha en kärleksfull och andningsdag.  Ta tre djupa andetag någon stund under dagen!

Följ Librare på