Om Mindfulness (old)

Grundtankar kring Mindfulness

Mindfulness är en pelare i det arbete jag gör med organisationer, grupper/team och individer. Förhållningssättet som man tränar i mindfulnessträningen är en ökad medvetenhet om bland annat tankar, känslor och förnimmelser. På vilket sätt jag är medveten om dessa påverkar tankemönster, vanemönster och beteendemönster. Detta påverkar hur jag är mot mig själv och hur jag är i relation till andra

Läs mer [fac_icon icon="arrow-circle-right" color="#cc6666" color_hover="#c9c9c9" font_size="20px"]

Vårt utbud inom Mindfulness

Gruppträffar, Mindfulness som verktyg, e-kurser och coaching för organisationer, grupper och individer.

Läs mer [fac_icon icon="arrow-circle-right" color="#cc6666" color_hover="#c9c9c9" font_size="20px"]

Lyssna på guidade övningar !

De olika ljudfilerna är till för att du på ett effektivt sätt skall få guidning i de olika formella övningarna i mindfulness.
De är ett bra stöd i början av din träning och med tiden, när du blir van, kommer du att kunna göra övningarna på egen hand, utan guidning,

Läs mer [fac_icon icon="arrow-circle-right" color="#cc6666" color_hover="#c9c9c9" font_size="20px"]

Följ Librare på