Coaching

Coachingen kan ske individuellt eller grupper och team i t ex utvecklingssyfte, konflikthantringsarbete eller annat förändringsarbete. I vissa individuella utvecklingsprogram i coachingen har vi en fast bas där vi kopplar på … Läs mer….Coaching