Terapi

Tillsammans är ett nyckelord för mig oavsett om du kommer själv till terapi eller om det är par- eller relationsterapi. I relationsterapin kan vara olika relationer .Jag har Psykosyntesen som grund i min terapi, men tar in många andra delar. Jag ser att den delen går så fint hand i hand med min egen filosofi och förhållningssättet inom mindfulness som jag praktiserat länge.

Mitt fokus är att bidra till din personliga resa där vi utforskar tillsammans för att skapa ökad medvetenhet för dig, tydliggöra din vilja och utforskar vad som har gett och ger dig en känsla av mening för att på så sätt möjliggöra medvetna val varje dag. Tillsammans skapar vi klarhet för dig om dig själv som ger möjligheter för dig själv och i relation till andra både privat och på jobbet.

Funderingarna kan vara många från smått till stort. Kanske är det så så att du känner att ”det skaver”, men du vet inte riktigt vad det är. Kanske känner du att du aldrig räcker till, sliter med tankar om att inte vara tillräckligt bra, kanske känner du dig ensam, stressad hemma eller på jobbet eller kanske har du varit med om något som gör att du hamnat i kris eller inre kaos. Det kan vara hemma, på jobbet, i släkten eller i andra relationer. Det kan då vara skönt att ha någon att prata med som lyssnar utan att värdera och döma. Ett oberoende bollplank.

Relationer är spännande då vi har dem överallt i vårt liv. Det kan vara t ex på jobbet, med vänner, kärlekspartner, föräldrar eller annan relation. Ibland upplever vi utmaningar i vissa relationer. Här arbetar jag med alla typer av relationer så vi träffas tillsammans i par- och/eller relationscoaching eller terapi.

Utmaningarna kan vara väldigt olika, men några exempel kan är:

  • En relation med en arbetskamrat som inte fungerar optimalt
  • En specifik frågeställning på arbete där ni behöver ha in en tredje part som hjälper till och stöttar i samtalet
  • Kärlekspartners som behöver reda ut något eller förstå varandra bättre. Kanske fungerar inte sex och intimitet som vi vill, kanske kommer vi tillbaka till samma bråk och diskussion hela tiden och vill komma ur det. Eller så är det något annat ni sliter med.
  • Två chefer som behöver hitta mer effektivt sätt att samarbeta
  • Barn och föräldrar som vill kommunicera på annat sätt
Följ Librare på