Coaching

Coachingen kan ske individuellt eller grupper och team i t ex utvecklingssyfte, konflikthantringsarbete eller annat förändringsarbete. I vissa individuella utvecklingsprogram i coachingen har vi en fast bas där vi kopplar på moduler beroende på dina och/eller din organisations behov (kontakta oss så berättar vi mer). Vad vi jobbar med beror på vad du kommer med för utmaningar, funderingar och frågeställningar. Det diskuterar vi initialt. Min erfarenhet är att vi alla är olika, så ett program passar inte för alla. 

 

Följ Librare på