För organisationen (Old)

Grundtankar kring organisation.

För att organisationen skall må bra och skapa resultat behöver varje enskild del må bra. Här tror vi att en väldigt viktig del är att varje enskild individ, ledare som medarbetare, lär sig att leda sig själv för att kunna leda andra och samarbeta på ett sätt som främjar företaget.

Läs mer [fac_icon icon="arrow-circle-right" color="#cc6666" color_hover="#c9c9c9" font_size="20px"]

HR consulting

Vi går in som resursstöd på Er Human Resources (HR) avdelning – på deltid eller heltid, för kortare eller längre lösningar eller för specifika projekt inom HR området. Här bidrar vi med olika delar beroende på vad din organisation har för behov.

Läs mer [fac_icon icon="arrow-circle-right" color="#cc6666" color_hover="#c9c9c9" font_size="20px"]

Rekrytering eller befordran av medarbetare 

En felrekrytering är kännbar för hela organisationen förutom att det är ett nederlag för individen som rekryterats felaktigt. Den som misslyckas på en arbetsplats eller i en roll kan fungera utmärkt på en annan. Inte ens den bästa passar överallt.

För maximal träffsäkerhet i er utvärdering vid rekrytering eller befordran använder vi en kombination av tester, intervjuer och referenser.

Läs mer [fac_icon icon="arrow-circle-right" color="#cc6666" color_hover="#c9c9c9" font_size="20px"]

Följ Librare på