Överlägg

Organisation

För att organisationen skall må bra och skapa resultat behöver varje enskild del må bra. Här tror vi att en väldigt viktig del är att varje enskild individ, ledare som medarbetare, lär sig att leda sig själv för att kunna leda andra och samarbeta på ett sätt som främjar företaget.
Vi går in  i projekt och linjepositioner inom Human Resoures (HR) för att bidra till detta, men jobbar också på olika sätt med grupper och individer enskilt (läs mer under individ och grupp).

Strategiskt viktiga processer (HR consulting)

Vi går in som:

 • resursstöd på Er Human Resources (HR) avdelning – på deltid eller heltid, för kortare eller längre lösningar eller
 • för specifika projekt inom HR området.

Vi hjälper Er med Era strategiskt viktiga HR processer så Ni på ett effektivt sätt kan arbeta med allt från rekrytering, att behålla, utveckla och i vissa fall avveckla medarbetare.

Några exempel på frågor som företag vill ha hjälp med:

 • Vi har en person som skall gå på föräldraledighet/är sjukskriven/tjänstledig och behöver en resurs på vår HR-avdelning under en period. Arbetet är både operativt och strategiskt med del i ledningsgruppsarbete.
 • Hur skall vi arbeta med våra rekryteringar? Hur blir vi mer effektiva i vår rekryteringsprocess och hur säkerställer vi att vi rekryterar rätt personer för vår verksamhet?
 • Vi behöver hjälp med personlighetsprofil eller annan testning för befordran eller rekrytering.
 • Vi behöver utbilda våra ledare inom (t ex) rekrytering, hur de håller utvecklingssamtal , ger feedback & håller svåra samtal.
 • Vi behöver se över våra olika policies inom personalområdet
 • Vi vill ha hjälp i vårt arbetsmiljöarbete – vad behöver vi göra?
 • Våra medarbetare upplever stress – kan du hjälpa oss med det?
 • Senaste medarbetarundersökningen visar att ledarskapet behöver utvecklas. Vi vill förstå vad som ligger bakom resultatet och hur vi löpande kan utvärdera våra ledare samt hjälpa dem till utveckling?
 • Vi har medarbetare som inte presterar enligt förväntan och medarbetaren behöver hjälp att ta sig vidare i sin utveckling.
 • Vi har medarbetare eller hel grupp som inte fungerar ihop, vi behöver hjälp att hantera detta.
 • Vår verksamhet har blivit mindre och vi har ett antal medarbetare som vi inte kan ha kvar i vår verksamhet. Vi behöver hjälp med att hjälpa dem vidare.

Oberoende utvärderingar för maximal träffsäkerhet i er utvärdering

Med våra urvals & second opinion tjänster erbjuder vi företag en oberoende utvärdering av individer som är tilltänkta för extern rekrytering, karriärkliv internt eller som utvärdering av en ledningsgrupp.

Vid rekrytering & befordran

En felrekrytering är kännbar för hela organisationen förutom att det är ett nederlag för individen som rekryterats felaktigt. Den som misslyckas på en arbetsplats eller i en roll kan fungera utmärkt på en annan. Inte ens den bästa passar överallt.

Lika sant är det att, en person som presterar bra där den är idag inte nödvändigtvis har potential för att ta nästa steg inom företaget. Precis som vi hjälper er med urvalet i externa rekryteringar hjälper vi företag med beslutsunderlag vid befordran eller genomgång av ledningsgruppen. Det underlag ni får kan även användas för individens fortsatta utveckling i företaget då vår analys visar potential för fortsatt utveckling.

Olika metoder

Vi använder de metoder som är mest lämpligt för varje enskilt uppdrag. Tekniska kompetensen och erfarenheter är viktiga vid rekrytering. Likväl är det viktigt att säkerställa att personen har de personliga egenskaper som krävs. För maximal träffsäkerhet i er utvärdering använder vi en kombination av tester, intervjuer och referenser olika beroende på vad syftet är tex rekrytering eller utveckling.

Vi är certifierade inom bla:

 • Hogan Assessment System (HAS)
 • Occupational Personality Questionnaire (OPQ)
 • Decision Dynamics JTI
 • Emotionell Intelligence – Emotional Capital Report (ECR)
 • Begåvningstester & tester för kritiskt tänkande av olika slag
 • Tester som kartlägger drivkrafter

Kontakta oss för mer information om metoderna om du har frågor.

Mindfulness i företag!

På senare tid har det visat sig att mindfulnessträningen har fantastiska potential för dig både som privatperson och gruppen för att hantera upp och nedgångar i arbetslivet och livet som helhet. Företag har också sett att medveten närvaro – att lära sig bl a fokusera på ett medvetet sätt har potential att förebygga och minska stress, öka kreativitet, ökad flexibilitet, bättre motivation och välmående, tydligare kommunikation, för att nämna några saker. Här har vi program som passar i organisationer och vi skräddarsyr även utifrån era specifika behov och frågeställningar.

Här har vi färdiga program för ditt företag och skräddarsyr också inspirationsföreläsningar, workshops och program för ert specifika behov.

 

Upphovsrätt © 2020 . Alla rättigheter förbehållna. | Catch Vogue av Catch Themes
Scroll Up