Överlägg

Individ

Personlig reflektion med professionellt stöd

Oavsett om du är ledare eller inte så tror vi på vikten av att leda sig själv. Är du ledare i ett företag tror vi att det är avgörande att du kan leda dig själv på ett effektivt sätt för att kunna leda andra enskilt och i grupp. Om du jobbar med din personliga utveckling  och blir tydlig för dig själv, så blir du tydlig mot andra. Det skapar resultat på olika sätt.

För att kunna  attrahera och leda dagens och morgondagens medarbetare måste du kunna beröra människor. Ledare idag måste ha förmågan att inspirera andra och få människor att ”känna”. Ledares förmåga att leda sig själv (det inre ledarskapet) påverkar hur de klarar av att leda andra, sina medarbetare. Likväl som medarbetares egen förmåga att leda sig själv har stor betydelse när de kommer till kommunikation och förändringar i organisationen. Ett ledarskap som genomsyras av bättre kommunikation, gör att medarbetarna kan hantera förändring bättre, bland annat stress. Det leder till bättre och tryggare arbetsmiljö, ökad effektivitet och bättre produktionsresultat.

En av framgångsfaktorerna för att lyckas med detta och att ha ett gott ledarskap är en god självkännedom. Genom att förstå dig själv, både som ledare och medarbetare, ger du dig förutsättning till ökad motivation för dig själv och andra.

Vi tror inte att ett program passar för alla, så i de utvecklingsprogram vi har är det en fast bas där vi kopplar på moduler beroende på dina och din organisations behov (kontakta oss så berättar vi mer). Vi ger dig möjlighet att reflektera i samtal beroende på dina eller din organisations behov. Vilket angreppssätt vi använder beror på vad du kommer med. Samtalet är i form av coaching, samtalsterapi eller som bollplank. Oavsett så kommer samtalet/programmen att få effekter på ett eller annat sätt för dig professionellt och privat. 

Ökad tydlighet – högre prestation

Det kan vara att du står i ett vägskäl och vill komma vidare. Det kanske är inom jobbet som ledare eller medarbetare eller för att byta företag, kanske är det privat några frågeställningar som är aktuella.

Ledarskap utövar vi alla på ett eller annat sätt. För dig som individ handlar det om inre ledarskap, som kan handla om att sätta dina egna mål tydligt för att bli handlingskraftig. Likväl handlar det om att förstå behov, drivkrafter, egenskaper, tankar, känslor och värderingar. Inre ledarskapet ger möjlighet att skapa tydlighet inom alla områden i ditt liv, privat som professionellt. Skapar du tydlighet för dig själv, så skapar du tydlighet för din organisation. Denna tydlighet driver mänsklig prestation.

Bollplank för dig som ledare eller icke ledare

Jag arbetar med samtalet som verktyg. Vi träffas fysiskt, online och vissa gånger kan vi mötas i ett ”walk and talk” om du vill kombinera rörelse med samtalet och beroende vad vi har på ”agendan”. Min uppgift är olika beroende på vilken form av samtal vi har, det blir tydligt när vi har vårt första möte. Min uppfattning är att du har svaren i dig själv, även om det inte alltid är så tydligt för dig själv. Jag hjälper dig att komma på dina svar.

Förutom att du kan gå i coaching/ledarutveckling agerar vi bollplank och rådgivare för dig som är ledare och behöver chefsstöd och rådgivning i bl a olika HR och ledarfrågor.

Vi agerar också coacher för dig som är icke ledare, men som känner att du behöver någon att bolla vissa frågor med för att komma vidare. Det kan vara privata eller för ditt professionella.

Samtalsterapi en utveckling

Efter många år som coach och instruktör inom mindfulness kände jag att jag ville vidareutveckla det och tillsammans med detta ha möjlighet att arbeta ännu mer på djupet med samtal och utveckling. Jag utbildade mig därför till samtalsterapeut vid HumaNova i Stockholm.

Jag ser att samtalsterapi inom Psykosyntes går så fint hand i hand med förhållningssättet inom mindfulness och min egen filosofi. Terapin och coachingen har lite olika fokus som kan komplettera varandra bra.

När du kommer till mig och har bestämt dig för att gå i terapi hos en samtalsterapeut så ger du dig själv möjlighet att möta hela dig – kropp, själ, tankar, känslor och behov. Tillsammans utforskar vi de funderingar som du tar med dig till terapirummet.

Funderingarna kan vara många från smått till stort. Kanske är det så så att du känner att ”det skaver”, men du vet inte riktigt vad det är. Kanske känner du att du aldrig räcker till eller sliter med tankar om att inte vara tillräckligt bra. Eller så kanske du helt enkelt söker inre personlig utveckling. Det kan också vara t.ex. stress, kris, inre kaos – hemma, på jobbet, i släkten eller i andra relationer. Det kan då vara skönt att ha någon att prata med som lyssnar utan att värdera och döma. Ett oberoende bollplank.

Samtalsterapi i psykosyntes innebär förebyggande friskvård. Även de som är friska drabbas ibland av saker i livet som gör att de behöver hjälp. Psykosyntesen tar vara på det positiva och friska och använder det som utgångspunkt för att lösa upp knutar och skapa självinsikt. Vägen till förändring går stegvis, och i terapirummet sker det på ett ansvarsfullt sätt och i lämplig takt.

Vad gör vi tillsammans?

Min uppgift som terapeuten är att göra det möjligt för dig att utvecklas personligt och i det ge stöd genom olika skeden i livet som kan vara svåra att hantera. Jag arbetar under tystnadsplikt.

Samtalsterapi i psykosyntes bygger på samarbete. Min roll är att stödja dig i din förståelse för vem du är, vilka behov du har och hur du hittar vägen till ett balanserat och harmoniskt liv. Du träffar mig som med kunskap och förståelse hjälper dig till insikter. Det kan låta motsägelsefullt, men ytterst är det du själv som vet både problemet och lösningen. 

I terapin använder jag olika tekniker i mitt arbete, tekniker som väljs och anpassas efter dina behov och förutsättningar. Teknikerna har utvecklats under närmare 100 år och stödjer dig i ditt arbete att lära känna dig själv.

Samtal, coaching & rådgivning 

  • Det är viktigt att du är intresserad och motiverad av att arbeta med din personliga utveckling.
  • Jag tar emot dig i centrala Stockholm – se vägbeskrivning här.
  • Du kan kontakta mig på mejl enligt nedan så ringer jag upp dig.

Mejl info@librare.se

Varmt välkommen!

Mindfulness för individer

På senare tid har det visat sig att mindfulness har fantastiska potential för dig som privatperson för att bli mer närvarande i livet och hantera livet på ett annat sätt som är mer gynnsamt för dig. Företag har också sett att medveten närvaro – att lära sig bl a fokusera på ett medvetet sätt har potential att förebygga och minska stress, öka kreativitet, ökad flexibilitet, bättre motivation och välmående, tydligare kommunikation, för att nämna några saker.

Här har använder jag mindfulness i min coaching och i samtalsterapin för att integrera det i dig som person och för att utveckla dig. Du kan även gå några av mina mindfulnessskurser (se under utbud mindfulness).

Upphovsrätt © 2020 . Alla rättigheter förbehållna. | Catch Vogue av Catch Themes
Scroll Up