Individ

Personlig reflektion med professionell coaching

För att kunna  attrahera och leda dagens och morgondagens medarbetare måste du kunna beröra människor. Ledare idag måste ha förmågan att inspirera andra och få människor att ”känna”. Ledares förmåga att leda sig själv (det inre ledarskapet) påverkar hur de klarar av att leda andra, sina medarbetare. Likväl som medarbetares egen förmåga att leda sig själv har stor betydelse när de kommer till kommunikation och förändringar i organisationen. Ett ledarskap som genomsyras av bättre kommunikation, gör att medarbetarna kan hantera förändring bättre, bland annat stress. Det leder till bättre tryggare arbetsmiljö, ökad effektivitet och bättre produktionsresultat.

En av framgångsfaktorerna för att lyckas med detta och att ha ett gott ledarskap är en god självkännedom. Genom att förstå dig själv, både som ledare och medarbetare, ger du dig förutsättning till ökad motivation för dig själv och andra.

I de utvecklingsprogram vi har är det en fast bas där vi kopplar på moduler beroende på dina och din organisations behov (kontakta oss så berättar vi mer). Vi ger dig möjlighet att reflektera och i samtal beroende på dina eller din organisations behov. I coachingprogram för inre ledarskap som kommer att påverka dig professionellt och privat. 

Ökad tydlighet – högre prestation

Det kan vara att du står i ett vägskäl och vill komma vidare. Det kanske är inom jobbet som ledare eller medarbetare eller för att byta företag, kanske är det privat några frågeställningar som är aktuella.

Ledarskap utövar vi alla på ett eller annat sätt. För dig som individ handlar det om inre ledarskap, som kan handla om att sätta dina egna mål tydligt för att bli handlingskraftig. Likväl handlar det om att förstå behov, drivkrafter, egenskaper, tankar, känslor och värderingar. Inre ledarskapet ger möjlighet att skapa tydlighet inom alla områden i ditt liv, privat som professionellt. Skapar du tydlighet för dig själv, så skapar du tydlighet för din organisation. Denna tydlighet driver mänsklig prestation.

Bollplank för dig som ledare eller icke ledare

Förutom att du kan gå i coaching/ledarutveckling agerar vi bollplank och rådgivare för dig som är ledare och behöver chefsstöd och rådgivning i bl a olika HR och ledarfrågor.

Vi agerar också coacher för dig som är icke ledare, men som känner att du behöver någon att bolla vissa frågor med för att komma vidare. Det kan vara privata eller för ditt professionella.

Samtalsterapi

Efter många år som coach och instruktör inom mindfulness kände jag att jag ville vidareutveckla det och tillsammans med detta arbeta ännu mer på djupet med samtal och utveckling. Så just nu utbildar jag mig till samtalsterapeut vid HumaNova i Stockholm. Jag har gjort snart 2 år och har 1 år kvar och har nu fått börja ta träningsklienter under handledning.

Jag ser att samtalsterapi inom Psykosyntes går så fint hand i hand med förhållningssättet inom mindfulness och att terapin och coachingen har lite olika fokus som kan komplettera varandra bra.

När du kommer till mig och har bestämt dig för att gå i terapi hos en samtalsterapeut i psykosyntes så ger du dig själv möjlighet att möta hela dig – kropp, själ, tankar, känslor och behov. Tillsammans utforskar vi de funderingar som du tar med dig till terapirummet.

Funderingarna kan vara många från smått till stort. Kanske är det så så att du känner att ”det skaver”, men du vet inte riktigt vad det är. Kanske känner du att du aldrig räcker till eller sliter med tankar om att inte vara tillräckligt bra. Eller så kanske du helt enkelt söker inre personlig utveckling? Det kan också vara t.ex. stress, kris, inre kaos – hemma, på jobbet, i släkten eller i andra relationer. Det kan då vara skönt att ha någon att prata med som lyssnar utan att värdera och döma. Ett oberoende bollplank.

Samtalsterapi i psykosyntes innebär förebyggande friskvård. Även de som är friska drabbas ibland av saker i livet som gör att de behöver hjälp. Psykosyntesen tar vara på det positiva och friska och använder det som utgångspunkt för att lösa upp knutar och skapa självinsikt. Vägen till förändring går stegvis, och i terapirummet sker det på ett ansvarsfullt sätt och i lämplig takt.

Vad gör vi tillsammans?

Min uppgift som terapeuten är att göra det möjligt för dig att utvecklas personligt och i det ge stöd genom olika skeden i livet som kan vara svåra att hantera. Jag arbetar under tystnadsplikt.

Samtalsterapi i psykosyntes bygger på samarbete. Min roll är att stödja dig i din förståelse för vem du är, vilka behov du har och hur du hittar vägen till ett balanserat och harmoniskt liv. Du träffar mig som med kunskap och förståelse hjälper dig till insikter. Det kan låta motsägelsefullt, men ytterst är det du själv som vet både problemet och lösningen. 

I terapin använder jag olika tekniker i mitt arbete, tekniker som väljs och anpassas efter dina behov och förutsättningar. Teknikerna har utvecklats under närmare 100 år och stödjer dig i ditt arbete att lära känna dig själv.

Bli träningsklient hos mig

Att bli träningsklient, under utbildning, är ett bra sätt att prova samtalsterapi till ett förmånligt/reducerat pris.

  • För att bli träningsklient behöver du ha fyllt 18 år.
  • Det är också viktigt att du är intresserad och motiverad av att arbeta med din personliga utveckling.
  • En session är 50 minuter och kostar 300 kronor. Arvodet betalar du direkt till mig som elev.
  • Jag tar emot dig i centrala Stockholm – se vägbeskrivning här.
  • När du bestämt dig fyller du i ett formulär, som är konfidentiellt. Frågeformuläret hittar du på HumaNovas hemsida.
  • Scrolla ner på sidan för att hitta formuläret. Frågeformuläret skall godkännas av HumaNova under tiden jag är under utbildning.
  • För att bli träningsklient hos just mig behöver du ange mitt namn på formulärets första fråga.
  • När din ansökan beviljats kontaktar jag dig för bokning av tid.

Om du önskar kontakt med mig innan du fyller i och skickar in formuläret får du gärna mejla mig, så ringer jag upp.

Mejl info@librare.se

Varmt välkommen!

Mindfulness för individer

På senare tid har det visat sig att mindfulness har fantastiska potential för dig som privatperson för att bli mer närvarande i livet och hantera livet på ett annat sätt som är mer gynnsamt för dig. Företag har också sett att medveten närvaro – att lära sig bl a fokusera på ett medvetet sätt har potential att förebygga och minska stress, öka kreativitet, ökad flexibilitet, bättre motivation och välmående, tydligare kommunikation, för att nämna några saker.

Här har använder jag mindfulness i min coaching och i samtalsterapin för att integrera det i dig som person och för att utveckla dig. Du kan även gå några av mina mindfulnessskurser (se under utbud mindfulness).