Individ(OLD)

Personlig reflektion med professionellt stöd

Hos oss kan du får stöd individuellt genom coaching, samtalsterapi eller rådgivning. Som ledare i ett företag  är det avgörande att du kan leda dig själv på ett effektivt sätt kunna leda andra enskilt och i grupp, men även privat ställs vi inför en rad utmaningar då vi behöver professionellt stöd.

Ledare idag måste ha förmågan att beröra och inspirera andra och få människor att ”känna”. Ledares förmåga att leda sig själv (det inre ledarskapet) påverkar hur de klarar av att leda andra, sina medarbetare. Likväl som medarbetares egen förmåga att leda sig själv har stor betydelse när de kommer till t ex kommunikation och förändringar i organisationen. Ett inre ledarskap som genomsyras av bättre kommunikation, gör att medarbetarna kan hantera förändring bättre, bland annat stress. Det leder till bättre och tryggare arbetsmiljö, ökad effektivitet och bättre produktionsresultat.

Olika utmaningar – olika stöd

Vi tror inte att ett coach eller ledarutvecklingsprogram passar för alla, så i de utvecklingsprogram vi har är det en fast bas där vi kopplar på moduler beroende på dina och din organisations behov (kontakta oss så berättar vi mer). Vi ger dig möjlighet att reflektera i samtal beroende på dina eller din organisations behov. Vilket angreppssätt vi använder beror på vad du kommer med. Samtalet är i form av coaching, samtalsterapi eller som bollplank/rådgivning. Oavsett så kommer samtalet/programmen att få effekter på ett eller annat sätt för dig professionellt och privat. 

Det kan vara att du står i ett vägskäl och vill komma vidare. Det kanske är inom jobbet eller kanske är det privat några frågeställningar som är aktuella. Ledarskap utövar vi alla på ett eller annat sätt oavsett om vi är ledare eller inte. Det kan handla om att sätta dina egna mål tydligt för att bli handlingskraftig. Likväl kan det handla det om att förstå behov, drivkrafter, egenskaper, tankar, känslor och värderingar som gör att det börjar ”skava” någonstans i livet.  Inre ledarskapet ger möjlighet att skapa tydlighet inom alla områden i ditt liv, privat som professionellt. Skapar du tydlighet för dig själv, så skapar du tydlighet för din organisation. Denna tydlighet driver mänsklig prestation och välmående.

För dig som ledare, icke ledare eller för dig privat

Du kanske är ledare i ett företag, icke ledare eller vill komma privat. Mitt verktyg är samtalet. Vi träffas fysiskt, online och vissa gånger kan vi mötas i ett ”walk and talk” om du vill kombinera rörelse med samtalet och beroende vad vi har på ”agendan”.

Förutom att du kan gå i coaching/ledarutveckling agerar vi bollplank och rådgivare för dig som är ledare och behöver chefsstöd och rådgivning i bl a olika HR och ledarfrågor.

Vi agerar också coacher för dig som är icke ledare, men som känner att du behöver någon att bolla vissa frågor med för att komma vidare. Det kan vara privata eller för ditt professionella.

Samtalsterapi – en utveckling

Jag ser att samtalsterapi inom Psykosyntes går så fint hand i hand med min egen filosofi och förhållningssättet inom mindfulness som jag praktiserat länge. Samtalsterapin och coachingen har lite olika fokus som jag tycker kompletterar varandra bra. Ibland är terapi ovärderligt när man kört fast i en coaching och inte kommer vidare.

Samtalsterapi i psykosyntes innebär förebyggande friskvård. Även de som är friska drabbas ibland av saker i livet som gör att de behöver hjälp. Psykosyntesen tar vara på det positiva och friska och använder det som utgångspunkt för att lösa upp knutar och skapa självinsikt. Vägen till förändring går stegvis, och i terapirummet sker det på ett ansvarsfullt sätt och i lämplig takt. Funderingarna kan vara många från smått till stort. Kanske är det så så att du känner att ”det skaver”, men du vet inte riktigt vad det är. Kanske känner du att du aldrig räcker till eller sliter med tankar om att inte vara tillräckligt bra. Eller så kanske du helt enkelt söker inre personlig utveckling. Det kan också vara t.ex. stress, kris, inre kaos – hemma, på jobbet, i släkten eller i andra relationer. Det kan då vara skönt att ha någon att prata med som lyssnar utan att värdera och döma. Ett oberoende bollplank.

Samtalterapi, coaching & rådgivning 

  • Min uppgift är olika beroende på vilken form av samtal vi har, det blir tydligt när vi har vårt första möte. Min uppfattning är att du har svaren i dig själv, även om det inte alltid är så tydligt för dig själv. Jag hjälper dig att komma på dina svar.
  • Det är viktigt att du är intresserad och motiverad av att arbeta med din personliga utveckling.
  • Jag tar emot dig i centrala Stockholm – se vägbeskrivning här.
  • Du kan kontakta mig på mejl enligt nedan så ringer jag upp dig.

Mejl info@librare.se

Varmt välkommen!

Mindfulness för individer

På senare tid har det visat sig att mindfulness har fantastiska potential för dig som privatperson för att bli mer närvarande i livet och hantera livet på ett annat sätt som är mer gynnsamt för dig. Företag har också sett att medveten närvaro – att lära sig bl a fokusera på ett medvetet sätt har potential att förebygga och minska stress, öka kreativitet, ökad flexibilitet, bättre motivation och välmående, tydligare kommunikation, för att nämna några saker.

Här har använder jag mindfulness i min coaching och i samtalsterapin för att integrera det i dig som person och för att utveckla dig. Du kan även gå några av mina mindfulnessskurser (se under utbud mindfulness).

Medlem i Psykosyntesförbundet

Följ Librare på