För grupper(Old)

Grundtankar kring team och grupper.

Jag tror väldigt mycket på att skapa miljöer och sammanhang där alla som är där oavsett om det är på jobbet eller någonstans privat kan känna sig trygga. Att skapa trygga miljöer är allas ansvar. Vi är varandras arbetsmiljö.
Hur kan ni bli ännu bättre i de team och grupper ni har i ert företag? Det här kan vi hjälpa er att utforska.

Läs mer [fac_icon icon="arrow-circle-right" color="#cc6666" color_hover="#c9c9c9" font_size="20px"]

Utveckling av grupper & team

Skapa effektiva grupper & team genom ökad kunskap.

Likväl som likhet hos människor kan ge styrka ligger det också en utmaning i det. I olikheten ligger en oerhörd potential vad gäller t ex kreativitet och utveckling. Utmaningen kan vara när vi är olika och "kolliderar" p g a att vi är olika.

Läs mer [fac_icon icon="arrow-circle-right" color="#cc6666" color_hover="#c9c9c9" font_size="20px"]

Mindfulness för företag

På senare tid har det visat sig att mindfulnessträningen (träning i medveten närvaro) har fantastiska potential för dig både som privatperson och gruppen för att hantera upp och nedgångar i arbetslivet och livet som helhet. Företag har också sett att medveten närvaro – att lära sig bl a fokusera på ett medvetet sätt har potential att förebygga och minska bl a stress.

Läs mer [fac_icon icon="arrow-circle-right" color="#cc6666" color_hover="#c9c9c9" font_size="20px"]

Följ Librare på