Grupp (Old)

Skapa sammanhang där alla kan känna sig trygga

Vad skapar en bra grupp, ett bra team? Hur kan jag skapa trygghet som ledare? Vad skapar en god arbetsmiljö?

Jag tror väldigt mycket på att skapa miljöer och sammanhang där alla som är där oavsett om det är på jobbet eller någonstans privat kan känna sig trygga. Att skapa trygga miljöer är allas ansvar. Vi är varandras miljö på arbetet eller på andra platser där vi verkar. Som ledare har du det yttersta ansvaret för att leda det arbetet. Ibland är det lättare sagt än gjort, för vad skapar trygghet och vad gör att det försvinner? Vad är det som gör att vissa konstellationer fungerar effektivt och skapar bra resultat? Hur kan ni bli ännu bättre i de team och grupper ni har i ert företag? Hur är det att arbeta tillsammans med Dig? Det här kan vi hjälpa er att utforska.

Likheter eller olikheter hos människor

Likväl som likhet ger styrka ligger det en utmaning i det. Den kan leda t ex till att kreativitet inte främjas i lika stor utsträckning. Den utmanar oss inte i samma utsträckning att tänka ”nytt”. I olikheten ligger en oerhörd potential vad gäller t ex kreativitet och utveckling. Utmaningen när vi är olika är att vi kanske ”kolliderar” p g a att vi är så olika. Vi förstår inte varandra lika enkelt. Vi arbetar med team och grupper för att tydliggöra frågeställningar så att ni därigenom kan bli mer handlingsorienterade. Kunskapen bidrar ofta till att vi kan vara mer toleranta och benägna att acceptera varandras olikheter.


Skapa effektiva grupper & team genom ökad kunskap

  • Vilka är mina styrkor och svagheter?
  • Vad bidrar jag med för egenskaper till teamet ?
  • Hur uppfattar andra mig?
  • Hur vill jag bli kommunicerad med och hur vill andra att jag kommunicerar med dem?
  • Vilka är mina behov och hur kan jag tillgodose dem själv eller få dem tillgodosedda av andra?
  • Varför fungerar det med vissa personer, men inte med andra?
  • Hur kan jag bli mer medveten och genom det agera annorlunda?

Hur hanterar jag konflikter som uppstår, vad är min preferens när det gäller att fatta beslut?


Mindfulness för gruppen

På senare tid har det visat sig att mindfulness har fantastiska potential för dig som privatperson för att bli mer närvarande i livet och hantera livet på ett annat sätt som är mer gynnsamt för dig. Företag har också sett att medveten närvaro – att lära sig bl a fokusera på ett medvetet sätt har potential att förebygga och minska stress, öka kreativitet, ökad flexibilitet, bättre motivation och välmående, tydligare kommunikation, för att nämna några saker. Här har vi färdiga program för din grupp och skräddarsyr också inspirationsföreläsningar, workshops och program för ert specifika behov.

Följ Librare på