Interimsuppdrag

  • Interimsuppdrag inom Human Resources (HR) avdelning – på deltid eller heltid, för kortare eller längre lösningar eller
  • För specifika projekt inom HR området.
  • Vi arbetar både operativt och strategiskt och hjälper Er med Era HR processer så Ni på ett effektivt sätt kan arbeta med allt från rekrytering, att behålla, utveckla och i vissa fall avveckla medarbetare.

Några exempel på områden ni kan få hjälp inom:

 • Interimsuppdrag till HR avdelningen vid föräldraledighet/sjukskrivning/tjänstledig både operativt och strategiskt med del i ledningsgruppsarbete.
 • Operativt hjälp vid rekrytering av chefer eller icke-chefer.
 • Organisationer vill ha stöd i hur de skall arbeta med rekrytering. Bollplank i hur de ska bli mer effektiva i rekryteringsprocesser och hur säkerställer vi att vi rekryterar rätt personer för vår verksamhet?
 • Vi behöver hjälp med personlighetsprofil eller annan testning för extern rekrytering, karriärkliv internt eller som utvärdering av en ledningsgrupp.
 • Vi behöver utbilda våra ledare inom (t ex) rekrytering, hur de håller utvecklingssamtal , andra samtal, konflikthantering.
 • Vi behöver se över våra olika policies inom personalområdet
 • Vårt arbetsmiljöarbete – vad behöver vi göra?
 • Medarbetare upplever stress – hur ska vi jobba med det?
 • Medarbetarundersökningen visar att ledarskapet behöver utvecklas. Vi vill förstå vad som ligger bakom resultatet och hur vi löpande kan utvärdera våra ledare samt hjälpa dem till utveckling?
 • Vi har medarbetare som inte presterar enligt förväntan och medarbetaren behöver hjälp att ta sig vidare i sin utveckling.
 • Medarbetare eller hel grupp som inte fungerar ihop, vi behöver hjälp att hantera detta.
 • Vår verksamhet har blivit mindre och vi har ett antal medarbetare som vi inte kan ha kvar i vår verksamhet. Vi behöver hjälp med att hjälpa dem vidare.
Följ Librare på