Effektiva grupper

Effektiva grupper och team kommer av välfungerande relationer. Det här kan vi hjälpa er att utforska i till exempel gruppsamtal eller skräddarsydda program.

Jag tror väldigt mycket på att skapa miljöer och sammanhang där alla som är där oavsett om det är på jobbet eller någonstans privat kan känna sig trygga. Att skapa trygga miljöer är allas ansvar. Vi är varandras miljö på arbetet eller på andra platser där vi verkar. Som ledare har du det yttersta ansvaret för att leda det arbetet. Ibland är det lättare sagt än gjort, för vad skapar trygghet och vad gör att det försvinner? Vad är det som gör att vissa konstellationer fungerar effektivt och skapar bra resultat? Hur kan ni bli ännu bättre i de team och grupper ni har i ert företag? Hur är det att arbeta tillsammans med Dig som ledare eller medarbetare?

Ibland har vi medarbetare eller hel grupp som inte fungerar ihop där kan vi också hjälpa er att jobba med det.

Följ Librare på