Verktyg Mindfulness

Mindfulness som förhållningssätt går att träna på olika sätt. Vi erbjuder olika möjligheter till att sätta sig in i vad mindfulness är på olika djupa nivåer.

Det är genom:

 • MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) program som hålls enligt det program som får kallas MBSR
 • Modul 2 – som är en fortsättningsmodul för dig som vill fortsätta att utforska mindfulness efter avslutad kurs
 • e-kurs baskurs i mindfulness
 • skypekonsultationer
 • korta inspirationsföreläsningar
 • längre program specifikt för ditt företag.

Hur märks de gynnsamma effekterna av Mindfulness?

Mindfulness har potential för dig som individ och för företag på kort och lång sikt som anammar detta.

Övningarna i mindfulness har potential:

 • Till fördjupad självkännedom
 • Till ökad medvetenhet om egna vanemönster och tankemönster
 • Att öka förmågan att vara fokuserad, koncentrera oss bättre och ha skarpare minne
 • Att hjälpa oss möta och hantera stress hos oss själva och andra
 • Att minska stressrelaterad ohälsa samt ökar kapaciteten att förebygga stress
 • Att ge bättre kvalitét på sömnen
 • Att göra så att du lättare slappnar av och uppnår återhämtning
 • Att ge mer klarhet och kreativitet
 • Att ge närvaro och lyhördhet i samtal
 • Att ge klar och tydlig kommunikation
 • Att inverka positivt på relationer privat och på jobbet
 • Till ökad möjlighet att hantera förändringar och utmaningar
 • Att behålla energi i mötet med andra (självomhändertagande)
 • Ökad glädje och energi