Utbud Mindfulness

Vårt utbud:

 • Mindfulness gruppträffar  – gruppträffar för dig som vill utforska mindfulness som ett verktyg för att leda dig själv och andra på ett mer effektivt sätt, hantera stress, bygga trygga miljöer utifrån kommunikation på ett mer effektfullt sätt
 • Mindfulness meditationer
 • Coaching med mindfulness som bas
 • e-baskurs i mindfulness
 • skypekonsultationer
 • MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) program som hålls enligt det program som får kallas MBSR utformat av John Kabat-Zin
 • korta inspirationsföreläsningar
 • längre program specifikt för företag.

MBSR – Mindfulness Based Stress Reduction

Vem vänder sig MBSR till?

Kursen riktar sig till personer som vill lära sig om mindfulness, som vill få grundläggande erfarenhet och kunskap i mindfulness för att använda för egen del ibland annat sitt inre ledarskap, som förebyggande stresshantering och i samtal med andra.

Vad är syftet med kursen?

Denna kurs är för dig som vill få tillgång till mindfulness som ett redskap i ditt arbete och för att utveckla dig själv. Mindfulness som metod är ett kraftfullt redskap för att hantera stress, fördjupa närvaron i mötet med andra, stanna upp och bottna mer i sig själv.

Kursen är upplevelsebaserad och ger grundläggande kunskap inom mindfulness. Kursen ger dig färdigheter att börja använda mindfulness som ett förhållningssätt i ditt arbete i mötet med människor. Det ger dig också redskap att själv medvetet förhålla dig till stress. Du kan integrera mindfulness i ditt förhållningsätt oavsett vilken typ av arbete du har genom din egen inre hållning av närvaro och utrymme i samtalet. Mindfulness är ett användbart förhållningssätt professionellt i arbetet med t ex klienter, elever, medarbetare och privat i vardagen och livet i övrigt.

Hur är kursen upplagd ?

Denna kurs som omfattar totalt 8 tillfällen om ca 2 timmar samt en helt tyst dag. Kursen ger grundläggande kunskap och erfarenhet inom mindfulness för praktisk användning i mötet med människor i din vardag och yrkesutövning.

I kursavgiften ingår mp3 filer som skall användas i den individuella träningen. Uppgifterna bygger på dina erfarenheter och upptäckter i mindfulnessträning; i vardagen och den formella träningen. Upplägget bygger på MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) och det s k 8-veckorsprogrammet som har utvecklats av Jon Kablat Zink. Kursen är i första hand upplevelsebaserad för att erfara och förstå i kropp, hjärta och intellekt. Mellan kursdagarna ingår egenträning som en förutsättning för insikt. Under kursen utforskar vi mindfulness utifrån öppenhet, vänlighet och nyfikenhet.

 MER INFO

Mindfulnessbaserade gruppträffar

Vem vänder sig Mindfulness baseradegruppträffar till?

Denna kurs är för dig som aldrig provat mindfulness eller som för dig som vill fortsätta utforska mindfulness som förhållningssätt för att leda dig själv och andra på ett mer effektivt sätt, hantera din egen och andras stress, bygga trygga miljöer och grupper utifrån kommunikation på ett mer effektfullt sätt

Hur är modulen upplagd ?

Modulen omfattar 6 tillfällen där varje tillfälle omfattar olika teman. I modulen kommer vi att utforska bl a kommunikation, flexibilitet, vane -och tankemönster hur vi förhåller oss till det och hur det påverkar oss i arbetet och privat.

Om du vill fortsätta att utforska mindfulness förhållningssätt, men inte i grupp utan individuellt finns möjligheter till individuell coachning där jag använder mindfulness som en pelare och skypekonsultationer (läs mer nedan).

 MER INFO

E-kurs Mindfulness

E-Kursen har samma tanke som gruppträffarna där vi träffas fysiskt, men den blir annorlunda på så sätt att du kan interagera med deltagarna, men inte ”fysiskt” utan via webben. Den vänder sig till dig som vill gå en webbaserad mindfulnesskurs eller till dig som av någon anledning inte vill träffas ”fysiskt” (men vill prova på) eller till dig som inte kan träffas fysiskt av någon anledning.

Även e-kursen är upplevelsebaserad även om den är på webben, vilket kräver din egen träning för att ge resultat.

Kursen är lärarledd och innehåller teoriavsnitt, övningsuppgifter, reflektion i egen kursdagbok och diskussioner i ett digitalt klassrum. Du kommer också att kunna byta erfarenhet med övriga deltagare i kursen precis som du gör på en fysisk kurs. Kommunikationen sker på samma sätt som i sociala medier, vilket innebär att du inte behöver vara uppkopplad någon speciell tid, du kommenterar och tar del av avsnitten när det passar dig. Du gör uppgifterna i din egen takt, materialet ligger kvar i klassrummet en månad efter avslut så att du i lugn och ro kan ta del av materialet och avsluta dina uppgifter. För att få ta del av andras synpunkter och erfarenheter rekommenderar vi dig att följa kursupplägget.

 MER INFO

Skype konsultationer

En del upplever det som en fördel att träffas fysiskt och andra upplever det som bättre att kunna ta samtalen via webben. Det finns båda möjligheterna.Samtalen har mindfulness som bas.

Fördelar med webbsamtal:

 • Du kan befinna dig vart du vill, hemma, på ditt kontor, i Sverige eller utomlands
 • Ofta upplever personer att det har en större frihet i att hitta en tidpunkt som fungerar då du sparar tid i och med att du inte behöver förflytta dig till en speciell plats
 • Du kan sitta i en miljö där du kanske känner dig mer bekväm
 • Det finns möjlighet att träffas även på tidpunkter då du kanske inte skulle kunna träffats fysiskt
 • Om du av någon anledning har hinder att flytta dig så underlättar detta

Det kan var en fördel att träffas fysiskt vid ett tillfälle, kanske det först för att få en känsla för varandra.

Hur fungerar det med webbsamtal ?

Vi använder webbkamera via Skype eller Face time.Skype kan laddas ner gratis. Facetime finns om du har Appleprodukter såsom iphone, Mac dator, iPad. För att kunna göra detta behövs en internetuppkoppling ju snabbare desto bättre, en dator som har webbcamera, högtalare och mikrofon. Webbsamtalen omfattar ca 50 minuter och vi brukar göra åtminstone 5 stycken sessioner för att hinna bilda oss en uppfattning, men oftast ligger de på ca 10-15 sessioner. Du får naturligtvis göra provsessioner kostnadsfritt ca 20 minuter för att känna om det känns rätt med mig. Ladda ner Skype här.

Mindfulnessbaserad coaching

En del vill inte delta i grupp utan föredrar att komma individuellt till mig. Detta är coachingsamtal där jag använder mindfulness som en del i samtalen. Jag använder dock även andra saker som jag har  i min ”verktygslåda”.  Normalt är en session ca 50 minuter och vi brukar göra åtminstone 5 stycken sessioner för att hinna bilda oss en uppfattning, men oftast ligger de på ca 10-15 sessioner.

 MER INFO