Utvärderingar

Maximal träffsäkerhet i er utvärdering

Med våra urvals & second opinion tjänster erbjuder vi företag en oberoende utvärdering av individer som är tilltänkta för extern rekrytering, karriärkliv internt eller som utvärdering av en ledningsgrupp.

Oberoende utvärderingar för maximal träffsäkerhet

Vid rekrytering & befordran

En felrekrytering är kännbar för hela organisationen förutom att det är ett nederlag för individen som rekryterats felaktigt. Den som misslyckas på en arbetsplats eller i en roll kan fungera utmärkt på en annan. Inte ens den bästa passar överallt.

Lika sant är det att, en person som presterar bra där den är idag inte nödvändigtvis har potential för att ta nästa steg inom företaget. Precis som vi hjälper er med urvalet i externa rekryteringar hjälper vi företag med beslutsunderlag vid befordran eller genomgång av ledningsgruppen. Det underlag ni får kan även användas för individens fortsatta utveckling i företaget då vår analys visar potential för fortsatt utveckling.

Olika metoder

Vi använder de metoder som är mest lämpligt för varje enskilt uppdrag. Tekniska kompetensen och erfarenheter är viktiga vid rekrytering. Likväl är det viktigt att säkerställa att personen har de personliga egenskaper som krävs. För maximal träffsäkerhet i er utvärdering använder vi en kombination av tester, intervjuer och referenser olika beroende på vad syftet är tex rekrytering eller utveckling.

Vi är certifierade inom bla:

  • Hogan Assessment System (HAS)
  • Occupational Personality Questionnaire (OPQ)
  • Decision Dynamics JTI
  • Emotionell Intelligence – Emotional Capital Report (ECR)
  • Begåvningstester & tester för kritiskt tänkande av olika slag
  • Tester som kartlägger drivkrafter

Kontakta oss för mer information om metoderna om du har frågor.