Om Ulrika

Ulrika PohjanenKorta fakta om Ulrika

  • Master i Business och administration
  • Master i Business Psychology (MSc)
  • Coachutbildning Senior practioner nivå EMCC
  • Instruktör Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)
 • Diplomerad Ayur Veda hälsorådgivare
 • Grundutbildning psykosyntesen på Humanova
 • Pågående Utbildning till samtalsterapeut på Humanova

Vem är jag, Ulrika Pohjanen ?

”Lärdomar kommer när du är redo. Allt du behöver är att vara uppmärksam”

Jag har hela mitt liv haft ett brinnande intresse för människor, hälsa och utveckling. Hälsa för mig har alltid legat på flera plan, både på det fysiska, mentala, själsliga och andliga planet. Efter några omvälvande och hektiska år i mitt liv kände jag att jag behövde ett verktyg som kunde hjälpa mig fylla på energi. Jag kom i kontakt med Ayur Vedan och utbildade mig till Ayur vedisk hälsorådgivare och den tog mig vidare till Mindfulness och sedan många år tillbaka är det förhållningssättet en viktig del i mitt liv och jag praktiserar kontinuerligt verktygen som det erbjuder och har vidareutbildat mig till Instruktör i Mindfulness. Det här ”förhållningssättet” har förändrat mitt liv, där jag idag kan ha ett helt annat förhållningssätt och perspektiv på alla delar i mitt liv.

Efter gymnasiet och ett år som resesäljare på resebyrå ”halkade” jag in på ekonomi och Ekonomlinjen, men det kunde likaväl blivit sjukgymnast, eller psykolog…. det fanns flera olika spår.

Till vardags arbetar jag både med att hyra ut mig själv till företags Human Resourses avdelningar på linjeuppdrag eller för projekt både strategiskt och operativt. Jag arbetar med grupper i utveckling och också med människors utveckling (ledare och andra) och det inre ledarskapet. Detta gör jag genom individuell coaching och terapi och även mindfulnessbaserade utbildningar i grupp och på webben samt individuella handledningar.

Utbildningar:

Jag är stolt över att ha haft ena benet i den ”hårda” världen (ekonomi) och den andra i den ”mjuka” världen (psykologi). Jag började med att lästa en Master i Business and Administration. Under tiden jag arbetade med revision läste jag psykologi på kvällarna och efter några år som revisor åkte jag till London och läste in en Master (MSc) i Business Psychology.

Jag byggde på med en coachutbildning accrediterad av EMCC på Senior Practioner nivå, Certifierad coach enligt LifeCareer Modellen. Under några hektiska år kände jag att jag behövde ett verktyg för att få balans privat och i arbetet. Jag började utöva Mindfulness 2006 och genomgick då Mindfulness Based stress Reduction (MBSR) 8 veckors program. Jag fortsatte med Instruktörutbildning inom Mindfulness genom Sverigehälsan och har numera en färdig Instruktörsutbildning i MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) genom Center For Mindfulness Sweden (CFMS). För att utveckla och fördjupa samtalet som jag brinner för så läser jag till samtalsterapeut på Humanova på fritiden. Som ett litet sidospår, eller bra komplement (beroende på hur man vill se det – det är mitt intresse för det holistiska och hälsa) har jag på fritiden läst till Diplomerad Ayurvedisk hälsorådgivare.

Smått & gott…

Efter ekonomlinjen arbetade jag under några år som revisor. Jag ”gick i gång” när jag fick sitta och göra intervjuer med människorna i organisationer, så efter att jag omskolat mig har jag arbetat både internt och som extern part med organisations, ledar – och individutveckling och stöd på olika sätt.  Idag är jag väldigt glad att jag ”halkade” in på ekonomspåret – mina år där, och de möjligheter det senare gett, har gjort att jag fått lång och bred erfarenhet inom olika delar av ett företags verksamhet. Det har lärt mig mycket om organisationer och gett mig möjlighet att ha ett annat perspektiv på resultat när jag hjälper människorna i organisationer och privat att utvecklas. Jag tror att när jag bidra med detta i människors liv så är jag övertygad om att människor och därmed organisationer presterar än bättre.

Gillar :

Jag drivs av utveckling och att bidra till att människor kan lära känna sig själv på djupet och därmed leva ett friare, mer medvetet liv och finna en djupare mening med livet. Vad det än innebär för dem. Den drivkraften är också för mig själv att leva ärligt i känsla som skapar ”sockerdricka” och ha modet att utforska mig själv på djupet och våga leva med mig själv, vara med det som är för att medvetet skapa en tillvaro där jag och människor i mitt liv kan leva de liv de verkligen vill leva.

Ogillar :

Oärlighet och respektlöshet.

Beundrar :

Ärlighet och mod.

Gör jag när jag är ledig:

Yogar, mediterar, är ute i naturen, lagar god mat, reser gärna och umgås med vänner, nära och kära. Jag gör gärna saker, men jag vill vara fri att ta dagen lite som den kommer.

Tycker jag är viktigt:

Att våga vara ärlig mot mig själv och andra och skapa det liv som jag vill leva. Att ge mig tid för reflektion.

Äter:

I princip allt, gärna med hälsa i fokus, men jag går ofta på känsla vad jag är sugen på ”idag”.

Är jag bra på :

Att bygga relationer och se möjligheter i det mesta.

Är jag mindre bra på :

Att vara tyst när någon behandlas illa eller när jag ser orättvisor.