Team

Effektiva konstellationer- Större handlingskraft

Vad är det som gör att vissa konstellationer fungerar effektivt och skapar mycket resultat? Hur kan ni bli ännu bättre i de team och grupper ni har på ert företag?

Hur är det att arbeta tillsammans med Dig?…

Likheter eller olikheter

Likväl som likhet ger styrka ligger det en utmaning i det. Den kan leda till att kreativitet inte främjas i lika stor utsträckning. Den utmanar oss inte i samma utsträckning att tänka ”nytt”. I olikheten ligger en oerhörd potential vad gäller t ex kreativitet och utveckling. Vi arbetar med team och grupper för att tydliggöra frågeställningar så att ni därigenom kan bli mer handlingsorienterade. Kunskapen bidrar ofta till att vi kan vara mer toleranta och benägna att acceptera varandras olikheter.

 Skapa effektiva team genom ökad kunskap

   • Vilka är mina styrkor och svagheter?
   • Vad bidrar jag med för egenskaper till teamet ?
   • Hur uppfattar andra mig?
   • Hur vill jag bli kommunicerad med och hur vill andra att jag kommunicerar med dem?
   • Varför fungerar det med vissa personer, men inte med andra?
   • Hur kan jag bli mer medveten och genom det agera annorlunda?
   • Hur hanterar jag konflikter som uppstår, vad är min preferens när det gäller att fatta beslut?