Arbetsmiljö

Svara med 3 enkla ord

Svara spontant vad du tänker på när du tänker på de ingredienser som kännetecknar effektiva team, det goda ledarskapet och arbetsmiljön.

Vad kännetecknar ett effektivt team ?

Vad utmärker en bra arbetsmiljö ?

Vilka egenskaper har en bra ledare ?