Referenser

Ett urval nedan av referenser. Kontakta oss om du önskar komma i kontakt med någon av dessa referenser.

Partner & vVd, Ekonomikonsultföretag, Stockholm

”Vi behövde hjälp med att strukturera processen för rekrytering samt göra urval för en viss kategori av medarbetare. Vi har interna resurser, men kände att processen kunde bli mer effektiv för oss och behövde hjälp med det.Vi fick en process som för oss fungerade perfekt där vi kände oss delaktiga. En stor fördel för oss var också att vi kunde frigöra tid att ägna oss åt vår affär då vi kunde lämna över ledningen av processen och kvalitetssäkringen med bland annat intervjuer och tester till Ulrika. Vi har känt oss trygga i Ulrikas arbete då hon på ett effektivt och förtroendeingivande sätt satt sig in i vår verksamhet för att förstå vad det är vi söker och vad som är viktigt för oss på olika plan, både vad gäller tiden, kommunikationen, kvalitén och det slutliga resultatet.”

Linjechef,Akademiska Sjukhuset i Uppsala

”Jag kände behov av coaching för att komma till beslut om vad jag ville i ett nästa steg i karriären. Coachingen kom i ett läge då jag kände mig sökande kring vilka mina alternativ var och vad jag ville i en stundande omorganisation. Coachingen har gett mig otroligt mycket, den har gett mig, bland annat, möjlighet att titta på mina egna värderingar och drivkrafter.  Jag har getts möjlighet att titta på mig själv med mer distans. Jag har getts möjlighet att få feedback på mina egna tankar och processen har hjälpt mig se och dra vissa slutsatser.

Förutom karriären har coachingen även lett till att jag börjat fundera kring mina val i livet och vad jag tycker är viktigt och inte, att det finns flera bra val och möjligheter. Jag märker att jag börjat strukturera saker och mina tankar på ett annorlunda sätt än tidigare. Allt tillsamman har lett till att min upplevda stress har minskat.Ulrika har fört mig framåt i mina tankar, genom frågor, uppgifter och feedback. Hon har fått mig att reflektera mer över mig själv, mina värderingar, svagheter och styrkor. Detta har hjälpt mig att komma fram till mitt mål och ett beslut om hur jag vill gå vidare i arbetet. Inte minst har Ulrika fått mig att reflektera över hela livet, vad som är viktigt och mindre viktigt för mig.”

Linjechef, Offentlig verksamhet

”Jag är mycket nöjd med coachingen och känner att jag nått mitt mål att bli tydligare och även vuxit en bit från grunden. Jag känner mig tydligare, starkare och mer ”taggad” och förvissad om att jag kan och vill nå högre mål. Det bemötande jag fått har varit anpassat till mina behov där jag tillåtits vara mig själv och använda mina känslor.Ulrika får högsta betyg! Genom att ställa viktiga frågor har hon hjälpt mig till ökad självinsikt, vilket gett kraft och mod att mera stå upp för mig själv. Att känslolivet fått följa med har för mig varit en avgörande faktor för framgång”.

Linjechef, Akademiska Sjukhuset i Uppsala

”Jag förväntade mig att jag skulle möta en proffsig coach, som kunde hjälpa mig få struktur på tankar och känslor kring jobbet och karriären i första hand. Om jag skulle betygssätta coachingen och coachen på en skala från 1 till 10 ger jag båda delar 10.Det har hjälpt mig med att, bland annat, sätta ord på vad jag vill finnas i för typ av miljö och roll, vad som inspirerar mig samt en mer medveten grund att basera framtida val och beslut på. Ulrika har varit mycket proffsig, hjälpt mig vägleda mig själv, få perspektiv och utmanat mig.”

 

Följ Librare på