Företaget

Librare betyder att ”bibehålla jämvikt/balans”

Balans kan för oss handla om organisationen, gruppen, ledarskapet och individen. Vi anser att ”balans” ger hållbara individer och därmed hållbara organisationer. Balans är en sak för en individ, ett team/grupp, en organisation och en annan sak för andra.

Vi vill tillsammans med våra kunder skapa förutsättningar för att individen skall växa och utvecklas såväl professionellt som personligen och därigenom skapa företag och organisationer som presterar bättre än de annars skulle gjort. Vi är övertygade om att en central del i detta är att förstå sig själv, människors olikheter och jobba med vad det är som driver prestation och motiverar människorna i organisationen. Skapa jämvikt och balans för dig som individ, ditt team/grupp och organisation.

Exempel på våra tjänster :

   • HR Consulting (interimslösning och projekt)
   • Urval-& Second opinion
   • Coaching & ledarskapsträning
   • Samtalsterapi
   • Team/grupper
   • Föreläsningar och workshops
   • Skräddarsydda program

Hälsa & Balans

   • Kurser i Mindfulness
   • Föreläsningar och workshops
   • Skräddarsydda program

 Information till företagskunder A4 (pdf)
 Information till privatkunder A4 (pdf)

”Librare det naturliga valet för att skapa attraktiva och effektiva arbetsplatser”!