Företaget

Librare betyder att ”bibehålla jämvikt/balans”

Balans kan för oss handla om företaget, ledarskapet och individen. Vi anser att ”balans” ger hållbara individer och därmed hållbara organisationer. Balans är en sak för en individ, ett team, ett företag och en annan sak för andra.

Vi vill tillsammans med våra kunder skapa förutsättningar för att individen skall växa och utvecklas såväl professionellt som personligen och därigenom skapa företag och organisationer som presterar bättre än de annars skulle gjort. Vi är övertygade om att en central del i detta är att förstå människors olikheter och jobba med vad det är som driver prestation och motiverar människorna i organisationen. Skapa jämvikt och balans för dig som individ, ditt team och företag.

Balans kan för oss handla om företaget, ledarskapet och individen. Vi anser att ”balans” ger hållbara individer och därmed hållbara organisationer. Balans är en sak för en individ, ett team, ett företag och en annan sak för andra.

Vi vill tillsammans med våra kunder skapa förutsättningar för att individen skall växa och utvecklas såväl professionellt som personligen och därigenom skapa företag och organisationer som presterar bättre än de annars skulle gjort.

Vi är övertygade om att en central del i detta är att förstå människors olikheter och jobba med vad det är som driver prestation och motiverar människorna i organisationen.

Skapa jämvikt och balans för dig som individ, ditt team och företag.

Exempel på våra tjänster :

   • HR Consulting (interimslösning och projekt)
   • Urval-& Second opinion
   • Coaching
   • Ledarskap
   • Team

Hälsa & Balans

   • Kurser i Mindfulness
   • Föreläsning Ayur Veda

 

 Information till företagskunder A4 (pdf)
 Information till privatkunder A4 (pdf)

 

”Librare det naturliga valet för att skapa attraktiva och effektiva arbetsplatser”!