Ledarskap & Coaching

Leda dagens och morgondagens medarbetare

För att kunna  attrahera och leda dagens och morgondagens medarbetare måste du kunna beröra människor. Ledare idag måste ha förmågan att inspirera andra och få människor att ”känna”. Ledares förmåga att leda sig själv (det inre ledarskapet) påverkar hur de klarar av att leda andra, sina medarbetare. Likväl som medarbetares egen förmåga att leda sig själv har stor betydelse när de kommer till kommunikation och förändringar i organisationen. Ett ledarskap som genomsyras av bättre kommunikation, gör att medarbetarna kan hantera förändring bättre, bland annat stress. Det leder till bättre arbetsmiljö, ökad effektivitet och bättre produktionsresultat.

En av framgångsfaktorerna för att lyckas med detta och att ha ett gott ledarskap är en god självkännedom. Genom att förstå dig själv, både som ledare och medarbetare, ger du dig förutsättning till ökad motivation för dig själv och andra.

Personlig reflektion för professionell utveckling

I de utvecklingsprogram vi har är det en fast bas där vi kopplar på moduler beroende på dina och din organisations behov (kontakta oss så berättar vi mer). Vi ger dig möjlighet att reflektera och arbeta i coachingprogram för inre ledarskap som kommer att påverka dig professionellt och privat.

Ökad tydlighet – högre prestation

Det kan vara att du står i ett vägskäl och vill komma vidare. Det kanske är inom jobbet som ledare eller medarbetare eller för att byta företag, kanske är det privat några frågeställningar som är aktuella.

Ledarskap utövar vi alla på ett eller annat sätt. För dig som individ handlar det om inre ledarskap, som kan handla om att sätta dina egna mål tydligt för att bli handlingskraftig. Likväl handlar det om att förstå behov, drivkrafter, egenskaper, tankar, känslor och värderingar. Inre ledarskapet ger möjlighet att skapa tydlighet inom alla områden i ditt liv, privat som professionellt. Skapar du tydlighet för dig själv, så skapar du tydlighet för din organisation. Denna tydlighet driver mänsklig prestation.

Bollplank för dig som ledare eller icke ledare

Förutom att du kan gå i coaching/ledarutveckling agerar vi bollplank och rådgivare för dig som är ledare och behöver chefsstöd och rådgivning i bl a olika HR och ledarfrågor.

Vi agerar också coacher för dig som är icke ledare, men som känner att du behöver någon att bolla vissa frågor med för att komma vidare. Det kan vara privata eller för ditt professionella.