HR Consulting

Kundens strategiskt viktiga processer

Vi går in som:

 • resursstöd på Er Human Resources (HR) avdelning – på deltid eller heltid, för kortare eller längre lösningar eller
 • för specifika projekt inom HR området.

Vi jobbar både och stöttar Er med Era strategiskt viktiga HR processer och stöttar även operativt så Ni på ett effektivt sätt kan arbeta med allt från rekrytering, att behålla, utveckla och i vissa fall avveckla medarbetare.

Några exempel på frågor som företag vill ha hjälp med:

 • Vi har en person som skall gå på föräldraledighet/är sjukskriven/tjänstledig och behöver en resurs på vår HR-avdelning under en period.
 • Hur skall vi arbeta med våra rekryteringar? Hur blir vi mer effektiva i vår rekryteringsprocess och hur säkerställer vi att vi rekryterar rätt personer för vår verksamhet?
 • Vi behöver utbilda våra ledare inom (t ex) rekrytering, hur de håller utvecklingssamtal & ger feedback
 • Vi behöver se över våra olika policies inom personalområdet
 • Vi vill ha hjälp i vårt arbetsmiljöarbete – vad behöver vi göra?
 • Våra medarbetare upplever stress – kan du hjälpa oss med det?
 • Senaste medarbetarundersökningen visar att ledarskapet behöver utvecklas. Vi vill förstå vad som ligger bakom resultatet och hur vi löpande kan utvärdera våra ledare samt hjälpa dem till utveckling?
 • Vi har medarbetare som inte presterar enligt förväntan och medarbetaren behöver hjälp att ta sig vidare i sin utveckling.
 • Vår verksamhet har blivit mindre och vi har ett antal medarbetare som vi inte kan ha kvar i vår verksamhet. Vi behöver hjälp med att hjälpa dem vidare.