Hälsa & Balans

Hur tänker jag kring hälsa och balans ?

Hälsa är många olika saker och varierar beroende på vem som tillfrågas. För mig är hälsa inte frånvaro av sjukdom utan något som kommer av balans och helheten i livet. Denna balans föder ökad prestation på olika plan. Balans omfattar hela livsstilen. Den kan komma av en känsla att du lever det liv som du vill leva, där du känner både personlig, professionell, fysisk, mental och själslig tillfredsställelse. Kanske handlar det om att du känner att du får utlopp för alla delar i ditt liv – kombinationen av arbete, fritid, träning, sömn, rätt kost och umgänge med vänner.

En del människor idag upplever att de inte lever det liv de vill, eller inte gör de saker som de skulle vilja göra. De känner sig pressade och stressade av olika anledningar som kan ha att göra med arbete, privatlivet eller en kombination av dessa. En del säger att ohälsa och stress i företagen beror på ledarskapet. Det kanske är en sanning. En annan del är att vi lever i en tid, där hjulen snurrar allt snabbare, och vi behöver alla som människor lära oss att hantera den verklighet som ”händer” omkring oss.

Vad kan Librare bidra med ?

Vi hjälper individen att bibehålla hälsa & balans samt uppnå personlig utveckling för professionell utveckling. Vi gör detta genom, bland annat, personlig coaching, samtalstearpi, gruppövningar och/eller träning i medveten närvaro (mindfulness) på olika sätt. Förhållningssättet som mindfulnessträning bidrar till är en bas av några olika verktyg jag använder. Coachingen/samtalen kan hjälpa dig som ledare, medarbetare och individ. Träningen kan möjliggöra en tydlighet i dina val och kan göra att du upplever att du agerar med mer medvetna beslut. Den kan även hjälpa dig i ditt arbete att t ex reducera upplevd stress.  Mår du bra på arbetet och i livet i övrigt? Hur kan du göra för att trivas bättre?