Hälsa & Balans

Hur tänker jag kring hälsa och balans ?

Hälsa är många olika saker och varierar beroende på vem som tillfrågas. För mig är hälsa inte frånvaro av sjukdom utan något som kommer av balans och helheten i livet. Denna balans föder ökad prestation på olika plan. Balans omfattar hela livsstilen. Den kan komma av en känsla att du lever det liv som du vill leva, där du känner både personlig, professionell, fysisk, mental och själslig tillfredsställelse. Kanske handlar det om att du känner att du får utlopp för alla delar i ditt liv – kombinationen av arbete, fritid, träning, sömn, rätt kost och umgänge med vänner.

En del människor idag upplever att de inte lever det liv de vill, eller inte gör de saker som de skulle vilja göra. De känner sig pressade och stressade av olika anledningar som kan ha att göra med arbete, privatlivet eller en kombination av dessa.En del säger att ohälsa och stress i företagen beror på ledarskapet. Det kanske är en sanning. En annan del är att vi lever i en tid, där hjulen snurrar allt snabbare, och vi behöver alla som människor lära oss att hantera den verklighet som ”händer” omkring oss.

Vad kan Librare bidra med ?

Vi hjälper individen att bibehålla hälsa & balans samt uppnå personlig utveckling för professionell utveckling. Vi gör detta genom, bland annat, personlig coaching och/eller träning i medveten närvaro (mindfulness). Denna träning kan hjälpa dig som ledare, medarbetare och individ. Träningen kan möjliggöra en tydlighet i dina val och kan göra att du upplever att du agerar med mer medvetna beslut. Den kan även hjälpa dig i ditt arbete att t ex reducera upplevd stress.  Mår du bra på arbetet och i livet i övrigt? och hur kan du göra för att trivas bättre?

Mindfulness

är användningen av meditation inriktad på att utveckla en specifik form av medveten närvaro och uppmärksamhet.  Det handlar, bl a, om att observera, uppleva och känna det som händer just nu istället för att föras med i våra tankar om hur vi tänker om det som händer just nu. Träningen bygger på meditationsövningar i mindfulness som är anpassade för stress, men även för smärta och kroniska sjukdomar.

Hur märks de gynnsamma effekterna av Mindfulness?
Det märks både i positiva förändringar i människans relation till sin kropp, tankar och känslor, likväl som det märks i relationen till andra människor. På senare år har forskare även kunnat påvisa att övningar i mindfulness påverkar hjärnans struktur och funktion. Det gör att det, bl a, sker förändringar i de aktivitetsmönster i hjärnan som vi vet betingar negativa känslotillstånd.

Övningarna i mindfulness har potential:

  • Öka förmågan att vara fokuserade och att ha skarpare minne
  • Hjälpa oss bättre klara uppgifter som kräver fokus och koncentration
  • Minska stressrelaterad ohälsa samt ökar kapaciteten att hantera/förebygga stress
  • Ge bättre kvalité på sömnen
  • Gör så att du lättare slappnar av och uppnår återhämtning
  • Ger mer klarhet och kreativitet
  • Ger högre emotionell kompetens (EQ)
  • En väg att lära känna sig själv bättre och mobilisera de inre resurser du har

Mindfulness kan användas oavsett vilken situation du är i, oavsett dina förutsättningar. Vi börjar där vi befinner oss just nu oavsett vart det är.Mindfulness bygger på en gammal visdomstradition  som har reformerats och finslipats för att kunna användas i modern hälso- och sjukvård av John Kabat-Zinn och hans kollegor vid University of Massachusetts Medical School för Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR).

Föreläsning om Ayurveda

Mycket av vår västerländska livsstil får oss ur balans. Vi jobbar för mycket, sover för lite och äter inte den mat vi mår bra av. Vill du finna en livsstil som leder till allt bättre hälsa, utan att för den skull vara asketisk och tråkig? Vill du veta vad du behöver för att må bra till kropp och själ? Då kanske ayurveda kan göra dig nyfiken?

Föreläsningen kan utformas på olika sätt utifrån Ert specifika behov. Ett exempel är att ge en föreläsning som kan väcka intresse och nyfikenhet för ämnet. En begränsning kan vara att visa på några grundtankar i den ayurvediska traditionen och de viktigaste principerna i systemet och framförallt introducera ayurvedans sätt att se på individers olikheter och skiftande behov. Ayur vedan har potential att ge ett annat synsätt på individer och hur vi interagerar med andra, men också visa på hur vi lättare kan hantera vardagens utmaningar, påfrestningar och du kan öka ditt välbefinnande och dina förutsättningar för att förbli frisk.

”Du behöver inte gilla mindfulness. Du behöver bara göra det” Jon Kabat-Zinn