Överlägg

Stresshantering

För stresshantering varvas olika formella och informella övningar med samtal. Beroende på anledning till stress används mer coachning, terapeutiska samtal eller rådgivande samtal. En viktig bas för mig är mindfulnessövningar. Vi börjar med att kartlägga din nuvarande livs- och arbetssituation. Utifrån det bestämmer vi hur vi skall arbeta vidare. Samtalen sker självklart under sekretess.

Upphovsrätt © 2020 . Alla rättigheter förbehållna. | Catch Vogue av Catch Themes
Scroll Up