Våra tjänster

Librare betyder att ”bibehålla jämvikt/balans”

Balans kan för oss handla om företaget, ledarskapet och individen. Vi anser att ”balans” ger hållbara individer och därmed hållbara organisationer. Balans är en sak för en individ, ett team, ett företag och en annan sak för andra.

Exempel på våra tjänster :

  • HR Consulting (interimslösning och projekt)

   Vi hjälper dig med interimslösning för kortare eller längre perioder, på hel eller deltid. Vi hjälper även våra kunder med projekt inom HR området för att mer effektivt hantera sina strategiskt viktiga HR processer bland annat rekrytera, behålla och utveckla medarbetare i organisationen.
   Läs mer

  • Utvärderingar

   Oberoende utvärdering av individer som är tilltänkta för extern rekrytering, karriärkliv internt eller som en utvärdering av  t.ex en ledningsgrupp.
   Läs mer

  • Ledarskap & Coaching

   Det personliga ledarskapet – ökad personlig utveckling för professionell utveckling både för dig som ledare inom linjen, men också för dig som ledare i ditt eget liv. Vad behöver du som ledare göra för att attrahera dagens och morgondagens medarbetare ?
   Läs mer

  • Team

   Vad är det som gör att ett team fungerar effektivt ? Vad skulle göra att människor i teamet arbetade än bättre tillsammans? Vi arbetar med team och grupper för att tydliggöra frågeställningar så att ni därigenom kan bli mer handlingsorienterade.
   Läs mer

  • Verktyg Mindfulness

   Mindfulness är användningen av meditation inriktad på att utveckla en specifik form av medveten närvaro och uppmärksamhet.
   Läs mer

  • Föreläsningar

   Inom ramen för mindfulness har vi kortare eller längre workshops och föreläsningar. Vi bygger dessa lite utifrån vilket behov ni har med ex. inspirationsföreläsningar och ledarutvecklingsprogram.
   Läs mer

dIAGRAM

 ”Librare det naturliga valet för att skapa attraktiva och effektiva arbetsplatser ”!